ANNONS

Allt högre kostnader för väktare

Utgifterna för ronderande väktare är betydligt högre i Österåker än i Vaxholm. En anledning är att Österåker satsar på väktare för att förebygga brott. På sommaren ökar man dessutom bevakningen för att täcka upp när polisen minskar sin närvaro.
ANNONS

I Österåker ökade utgifterna för ronderande väktare kraftigt förra året, jämfört med åren innan. Anledningen är bland annat att kommunen börjat med så kallad social rondering för att förebygga brott. Ronderande väktare sätts också in på sommaren, eftersom polisnärvaron i kommunen är mindre då.

– Över vintern, sedan omorganisationen satte sig med kommunpolisen, har vi haft fler poliser här än vi haft under många, många, år. Jag skulle önska att vi hade samma bevakning på sommaren, säger Lena Brodin, trygghetssamordnare på Österåkers kommun.

Sedan 2012 har vi alltid förstärkt på sommaren

– Sedan jag började, 2012, har vi alltid förstärkt på sommaren, när polisnärvaron inte är lika hög.

I Österåker kan kommunens kostnader för väktartjänster grovt sett delas in i tre kategorier: grundbevakning av kommunala fastigheter, vanlig rondering för att upprätthålla ordning och så slutligen social rondering som är Lena Brodins område. För samtliga väktartjänster anlitas vaktbolaget Prevendo.

Sedan 2012 har kommunen satsat extra för att öka tryggheten och få bukt med brottsligheten, vilket inneburit att väktarinsaterna ökats. Från och med förra året har väktarna även börjat arbeta förebyggande, med social rondering.

Den sociala ronderingen har lett till att vi kunnat gripa langare och klottrare

– När vi startade upp den hade vi 40-60 timmars social rondering i veckan, och den har fram för allt varit ungdomsinriktad, där ungdomar rör sig – på ungdomsgårdar och andra platser. I fjol var det som dyrast, då hade vi även en specialsatsning på Ljusterö, säger Lena Brodin.

– Efter knivskärningen i centrum (den 15 mars i år, reds anm) har vi också haft extra insatser och det kommer vi att ha åtminstone fram till skolavslutningen.

ANNONS

Hur har det lyckats?

– Den sociala ronderingen har lett till att vi kunnat gripa langare och klottrare och ungdomar kommer med mer tips . Vi kan också se att ett förtroende har börjat växa fram. Och polis och väktare har börjat träffas med kommunen varannan vecka så att de kan hjälpas åt bättre.

Vad skulle det betyda om det fanns fler synliga poliser även på sommaren?

– Det jag upplever är att folk drar sig för att anmäla brott om de inte ser en polis fysiskt. Jag tror det skulle bli mer polisanmälningar om det fanns fler poliser. På sommaren ökar också befolkningen i kommunen i och med alla sommarboende.

Finns det tecken på att behovet av väktare minskar?

– Nej, haha. Det finns ett grundbehov på cirka 30 timmar i veckan för social rondering. Vi har fortfarande lite stök och ungdomsgäng i centrum så vi kör med mer än 30 timmar.

Vi har normalt sett inga väktare nere på stan

En helt annan situation än Österåker har Vaxholm. Där har utgifterna för ronderande väktare de senaste åren varit försumbara, bortsett från förra året.

– Vi har inte sett det behovet. Vi har normalt sett inga väktare nere på stan, säger Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholms stad till Mitt i.

Vid något tillfälle tidigare har Vaxholms stad använt väktare för att säkerställa ordningen i samband med fullmäktigemöten, berättar hon.

Förra året var också ett undantag: då kallades väktare in i samband med att man iordningställde bostäder åt nyanlända. Det gjorde att kommunens utgifter för väktare ökade kraftigt under 2016.

 

LÄS MER:

Polischef ställer krav på kommuner

Fakta

Kommunernas väktarkostnader

Österåker:
2012: 683 610 kr
2013: 1 078 559 kr
2014: 956 386 kr
2015: 875 297 kr
2016: 2 190 746 kr

Vaxholm:
2014: 8 500 kr
2015. 24 500 kr
2016: 316 500 kr

Källa: Vaxholms stad, Österåkers kommun