Högre lön går före fler lärare i Haninge

Högre lärarlöner före fler lärare. Det valet ser kommunen ut att göra.
– Klart att vi vill ha så många vuxna vi kan i skolan, men personalen kostar allra mest inom skolan, säger Maria Fägersten (S), ordförande i grund- och förskolenämnden.

I år får Haninge runt 43 miljoner kronor av de så kallade välfärdsmiljarderna, som fördelas efter hur många nyanlända kommunerna tagit emot. De pengarna betyder sannolikt fler vuxna i Haninges skolor än i dag.

Men någon faktisk satsning på ökad lärartäthet framöver är högst osäker. Den är ­bara möjlig om staten är givmild, enligt kommunledningen.

Förra läsåret kunde Haninge kommun anställa 25 nya lärare till följd av regeringens tvåmiljarderssatsning.

– Vi ökade antalet lärare i fjol och söker statsbidrag för att göra en liknande ökning i år. Det är klart att vi vill ha så många vuxna vi kan i skolan, men personalen är det som kostar mest inom skolan. Vi är måna om att öka lärartätheten, men ändå kunna betala hög­re löner för att behålla vår personal, säger Maria Fägersten (S), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Maria Fägersten, S, ordförande i grund- och förskolenämnden.

Maria Fägersten, S, ordförande i grund- och förskolenämnden.

Hon gläds över Haninges ökade snittbetyg och andelen behöriga till gymnasiet, men ser också gapet mellan skolorna i Haninge.

– Det är ganska stora skillnader i resultat inom kommunens skolor. Vi måste få veta om alla elever har det de behöver för att nå godkänt, om varje skola har rätt förutsättningar. Det är tydligt i skolans kompensatoriska uppdrag att vi ska jämna ut de skillnader som finns, och vi ser över det, säger Maria Fägersten.

Om de höga sjuktalen bland Haninges lärare, de ligger på 9 procent de första sju månaderna i år, säger Maria Fägersten:

– Sjuktalen är höga och vi vet inte helt vad det beror på. Men vi har haft en del långa sjukskrivningar som kan påverka statistiken. Vi tar sjuktalen på allvar, det är ett problem, men vi arbetar med att förbättra arbetsmiljön.

Läs mer: Betygen ökar – trots lärarbrist