ANNONS

”Bygg högre hus i Södra Värtan”

Ett 25 våningar högt pirhus som planeras.
Ett 25 våningar högt pirhus som planeras.
"Bygg högre", det tycker Miljö- och hälsoskyddsnämnden i sitt remissvar om planerna för Södra Värtan.
ANNONS

Södra Värtan ska byggas om och få över tusen nya bostäder och många kontor i ett projekt där Värtahamnen görs om till exklusivt bostads- och kontorsområde med ett nytt landmärke i form av ett 25-våningshus.

Ett samråd för planerna avslutades den 10 februari och nu har Mark- och miljöskyddsnämnden sagt sitt om planerna.


LÄS MER: Så kan Södra Värtan se ut i framtiden


Nämnden berömmer planförslaget som de menar är väl genomarbetat när det kommer till miljö- och hälsoaspekter. Något som man däremot tycker att man bör tänka om kring är höjden på byggnaderna, de förordar högre hus för att på så sätt frigöra större ytor för parker och torg.

I remissvaret poängterar man också att ljusa byggnader och markbeläggningar reflekterar ljuset och ökar möjligheterna att klara dagsljuskraven i lägenheterna. Men det är inte den enda effekten ljust byggnadsmaterial har:

”Ljusa material har dessutom en temperaturdämpande effekt, vilket är av betydelse eftersom Sveriges framtida klimat väntas bli varmare”, avslutar skrivelsen.

Centerpartiet jublar över nämndens synpunkter och vill se mer av samma vara.

– Förhoppningen nu är att den politiska majoriteten går på miljöförvaltningens linje och vågar bygga riktigt högt, säger Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stad.

ANNONS