Högsäsong nära – för lapplisorna

I Kungsängens centrum står bilar ofta fel. Inte sällan är det personal i centrum som parkerar på kundparkeringen, enligt p-vakten Ann Wennberg.
I Kungsängens centrum står bilar ofta fel. Inte sällan är det personal i centrum som parkerar på kundparkeringen, enligt p-vakten Ann Wennberg.
Få saker irriterar bil­ägare så mycket som en p-bot. Förra året skrevs 1 044 böter ut i Upplands-Bro – allra flest i Kungsängens centrum.

Och om ett par månader får bilisterna passa sig extra, då ökar kommunen p-bevakningen.

Den som trodde att man kunde undvika parkeringsböter tidigt på morgonen tror fel. Oftast är parkeringsvakten Ann Wennberg på plats i Upplands-Bro redan klockan sex på morgonen.

– Ibland hittar jag ingenting. Andra dagar kan jag behöva bötfälla 10–15 bilar på ett pass.

Om du har parkerat din bil på ett sätt som strider mot reglerna, och Ann Wennberg och hennes kollega upptäcker det, har du sex minuter på dig att flytta bilen. Sedan sätter de en bot på din fönsterruta. När Lokaltidningen Mitt i följer med Ann Wennberg till Kungsängen råkar ägaren till en bil, som står parkerad i ena ändan av Ringvägen, ut för just detta.

Enligt Transportstyrelsens siffror har dock bilägarna i Upplands-Bro blivit bättre på att parkera enligt reglerna. År 2011 bötfälldes 1 044 bilar, vilket är en minskning från 2010, då 1 117 bötfälldes. Däremot har invånarna inte blivit bättre på att betala sina böter. Båda åren betalades bara 77 procent av alla böter som utfärdades.

Varken kommunen eller parkeringsbolaget Q-park för statistik över vart flest bilar lappas, men Ann Wennberg, som har arbetat som parkeringsvakt i Upplands-Bro de senaste tre åren, uppfattar att hon stöter på flest felparkerade bilar i Kungsängen centrum.

– Många gånger är det folk som själva arbetar i centrumområdena som parkerar på kundparkeringen. Det är lite konstigt eftersom affärerna då riskerar att få mindre kunder.

På kommunens badplatser överskrider också många parkeringsreglerna. Flest bilar bötfälls under månaderna juni, juli och augusti.

– Det beror på att vi upphandlar extra parkeringsövervakning den tiden. Då övervakas framför allt parkeringar och vägar i anslutning till badplatser, säger gatuingenjör Susanna Huttunen.

Det är något som retar en invånare som i slutet av förra året lämnade in ett medborgarförslag om att p-vakter borde slopas just denna period. Förslaget avslogs.

– Där är det viktigt att felparkerade bilar inte hindrar framkomligheten för räddningstjänsten som snabbt måste kunna vara på plats vid olyckor. På dessa vägar utgör också de felparkerade bilarna en trafiksäkerhetsrisk, inte minst för barn och ungdomar som går och cyklar till badplatserna, säger Susanna Huttunen.

2010 beställde kommunen fler bevakningstimmar av parkeringsbolaget Q-park. Man ökade bevakningen från 530 timmar till 650 timmar, vilket innebär att p-vakter åker runt i kommunen i snitt två timmar per dag.

Parkeringsvakter sägs ofta få behöva utstå påhopp från bilister som inte anser sig ha parkerat fel. Men trots att Ann Wennberg har jobbat inom yrket i flera år har hon inte hamnat i den situationen många gånger.

– Folk brukar ofta fråga om det. Men de är sällan otrevliga. För det mesta kan man lösa situationen och förklara för dem varför de inte kan stå där.

– Men jag önskar att folk kunde se allt det positiva som vi parkeringsvakter gör. Till exempel ser till att räddningstjänst kan ta sig fram och att kunder får plats att parkera i centrum.