ANNONS

Högsätra ska få bostäder cykelväg och hälsans hus

De gula husen i Högsätra, Kantarellen.
De gula husen i Högsätra, Kantarellen.
Det kommer att bli flera chanser för Högsätrabor att tycka till när när detaljplanearbetet av stadsdelen nu startar efter när tio år av förberedelser.
I planerna finns tankar på att riva Högsätrahuset och bygga till idrottsområdet.
ANNONS

Sedan 2009 har Lidingö stad planerat för att utveckla Högsätraområdet på olika vis. Nu i veckan har projektet tagit ett kliv vidare, genom att kommunstyrelsen har antagit en projektskrivelse om områdets utveckling. Nu ser det därför ut som om detaljplaneringen av området kan sätta igång.

Från pm om Högsätra

Visionsbild från stadens PM från 2009. Just detta föreställer ett nytt tänkt torg sett från Läroverksvägen.

Det är ett omfattande projekt med många olika delar. Några saker som staden pekar ut är:

  • Det ska byggas nya bostäder
  • Högsätrahuset, gamla Lidingö sjukhus kan komma att rivas och ersättas av ett så kallat:  ”Hälsans hus”.
  • En gång- och cykelväg mellan Högsätra och Lidingö ska utredas
  • Allmänna platser ska ses över. Målet är att få bort känslan av institution som finns kring Högsätrahuset och att skapa trevliga mötesplatser och entréer till husen.
  • Idrottsområdet ska utvecklas.
  • Grönområden ska bevaras och utvecklas.

De som bor i området nu kommer att få chans att tycka till i och med att samråd med bland annat boende ingår i detaljplanearbete.