Näst högsta arbetslösheten i Väsby på tio år

Förra onsdagen möttes 1 200 arbetssökande och 25 arbetsgivare i Messingen.
Förra onsdagen möttes 1 200 arbetssökande och 25 arbetsgivare i Messingen.
Arbetslösheten i Upplands Väsby var i januari 6,8 procent, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Det är den näst högsta noteringen på tio år.

I januari i år var 1 566 Väsbybor arbetslösa, motsvarande 6,8 procent. Det är den näst högsta noteringen på tio år. Under motsvarande månad 2009 låg arbetslösheten på 4,4 procent.

En förklaring till ökningen är att arbetslösa i Väsby i dag har en generellt längre startsträcka till jobb än tidigare, detta trots rådande högkonjunktur och en god arbetsmarknad, säger Rikard Norrbom, sektionschef på Arbetsförmedlingen Arlandaregionen.

– Vi ser att fler arbetslösa i dag saknar den efterfrågade kompetensen, säger han.

Fler långtidsarbetslösa

Antalet inskrivna arbetslösa Väsbybor som har varit utan arbete under mer än 24 månader har ökat med 16,2 procent sedan januari 2018. Den enskilt viktigaste faktorn till att fler går utan arbete under en längre tid är avsaknaden av en gymnasieutbildning.

– Om det finns en enskild faktor som gynnar ung som gammal, inrikes- som utrikesfödd, så är det att ha en avslutad gymnasieutbildning, säger Rikard Norrbom.

– Samtidigt anpassar sig allt fler arbetsgivare till situationen och sänker sina krav på kompetens, fortsätter han.

Fler utrikes födda arbetslösa

Ytterligare en anledning till att arbetslösheten har ökat sedan 2009 är invandringstoppen 2015. Mellan tioårsperioden 2009 och 2019 har andelen arbetslösa utrikesfödda ökat med 5,7 procentenheter, från 7,4 procent till 13,1 procent. Sysselsättningen bland inrikes födda har under samma period varit oförändrad, 3,4 procent.

– Det är en stor skillnad. Den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren finns hos flera av dem som kom under flyktingvågen, men inte hos alla. Man måste samtidigt vara jättetydlig med att det här är en heterogen grupp, det finns de med universitetsutbildning och de som inte har någon skolbakgrund alls, säger Rikard Norrbom.

Så ska fler komma i arbete

Arbetsförmedlingen genomför bland annat regelbundna rekryteringsträffar för att öka sysselsättningen i Väsby. Förra onsdagen möttes 1 200 arbetssökande och 25 arbetsgivare i Messingen.

– Vi har även mycket arbetsgivarkontakter och matchar de arbetslösa mot de lediga jobben, säger Rikard Norrbom.