Hans utmaning: Ragga lärare till Haninge

Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge.
Henrik Lindh blir permanent utbildningschef i Haninge.
Den tillfälliga lösningen blir permanent. Henrik Lindh, 48, blir utbildningschef i Haninge. Hans största utmaning? Ragga lärare.
– Vi ser hela tiden över nya tillvägagångssätt, säger han.

Artikeln har uppdaterats.

I oktober köptes Haninges utbildningschef Mats Öhlin ut för två miljoner kronor.

Nu tillsätts den vakanta posten av kommunens förra förskolechef Henrik Lindh, som de senaste månaderna varit tillförordnad utbildningschef.

– Det arbetet Henrik gjort på så kort tid är vi väldigt nöjda med, säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Fakta

Få lärare i Haninge – men skolan är likvärdig

Haninge har de femte högsta lärarlönerna i landet, enligt Lärarförbundets senaste statistik.

Kommunen ligger också bra till när det gäller hur likvärdig skolan är, där är man den 45:e bästa kommunen.

Däremot ligger kommunen i absoluta botten i landet när det gäller andelen utbildade lärare (285 av 290 kommuner) och lärartäthet (283 av 290).

 

 

Källa: Lärarförbundet

Henrik Lindh har stora utmaningar framför sig. Framförallt att försöka öka lärartätheten och andelen behöriga lärare där Haninge ligger i landets absoluta bottenskikt.

Grunden för att bli en attraktiv skolkommun är en verksamhet av god kvalitet.

Henrik Lindh

Tobias Hammarberg säger att relationen mellan Haninges skolpolitiker och tjänstemän fungerat bra sedan han tillträdde som nämndordförande vid årsskiftet.

– Jag har inte fått den minsta lilla signal om att folk inte mår bra. Mellan mig och Henrik Lindh fungerar samarbetet alldeles utmärkt och även mellan mig och grundskolechefen Pär Olsson.

På fredagen säger Henrik Lindh till Mitt i:

– Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete för att rusta organisationen och verksamheterna för de utmaningar vi står inför. Vi är just nu inne i en intensiv fas i det arbetet och det känns oerhört stimulerande och lärorikt.

Hur ska du göra för att locka fler lärare, och fler behöriga lärare, till Haninge?

– Grunden för att bli en attraktiv skolkommun är en verksamhet av god kvalitet. Vi jobbar nu med Skolverket i ett projekt som heter Samverkan för bästa skola för att systematiskt utveckla kvaliteten.

– Ett annat sätt är att försöka attrahera lärarstudenter som är på väg ut i yrkeslivet. Vi har inlett ett samarbete med Stockholms universitet där vi är piloter för deras nya organisation för verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att gymnasiet, några förskolor och skolor och vuxenutbildningen kommer ta emot studenter som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning, säger Henrik Lindh.

Enligt Henrik Lindh kommer kommunen under våren försöka locka fler grundskollärare genom en kampanj i sociala medier.

– Vi ser hela tiden över nya tillvägagångssätt för att attrahera lärare, säger han.