Högstadiet fortsatt del av Årstaskolan trots flytt

Årstaskolans högstadium flyttar till Gullmarsplan nästa år. Men nu är det klart att det blir förblir en enhet och därmed garanteras Årstaeleverna plats på skolan

– Vi borde ha tänkt på det här från början, säger Carina Hallqvist, chef för grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör.

I våras meddelades att högstadiet på Årstaskolan planeras att flytta till Gullmarsplan nästa år. Tanken var då att det skulle bli en egen högstadieskola som inte var knuten till Årstaskolan.

Detta väckte oro hos föräldrar och barn att eleverna inte skulle vara säkra på att få plats på skolan, eftersom de skulle få söka i konkurrens med elever från hela staden.

Nu har utbildningsförvaltningen täkt om. Högstadiet kommer att tillhöra Årstaskolan, även om det ligger vid Gullmarsplan.

– Vårt förslag är man behåller organisationen hela vägen upp till årskurs 9. Det är ju inte så ovanligt att man har ett annex, säger Carina Hallqvist, chef för grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör.

Varför har ni ändrat er?

– Det är ju det här med skolvalet. Om man har två olika skolenheter innebär det inte per automatik att eleverna i sexan får plats i råskurs sju.

Borde ni inte ha tänkt på det här från början?

– Det är en jättebra fråga som du ställer. Vi är många som funderar och försöker göra kloka beslut. Från början handlade det om att det skulle vara mycket mer hanterbart för skolledningen att ha var sin skola, de ligger ju ändå en bit ifrån varandra. Det är klart att vi borde ha tänkt på skolvalet, men man får backa och göra om och göra bättre.

Är det många föräldrar som hört av sig?

– Nej, men någon förälder tog upp det på ett möte och vi tog med oss den frågan.

För att underlätta organisationen är förslaget att ha två rektorer, en för F-6 på Årstaskolan och en för 7-9 för annexet vid Gullmarsplan.

Det är ännu inte helt klart att högstadiet flyttar till Gullmarsplan. SISAB tittar på möjligheten att ställa upp moduler och ärendet kommer sedan beslutas i utbildningsnämnden.