Högtflygande planer har risats – och rosats

Flygbild
Kommunen har stora planer för Barkarbystaden.
Av de frågor som engagerat Järfällaborna mest under 2017 är det få som varit så kontroversiella som byggtakten i kommunen.

Under året har nya etapper på Barkarbystaden planerats. Samtidigt har Veddestabron försenats ytterligare, när den anpassas till en ny busstation med anslutning till tunnelbanan och regionaltågstrafik. Det har funnits högtflygande planer för Järfälla, och framför allt området kring Barkarby. Men det är inte utan att planerna blivit föremål för kritik – byggandet har varit ämne för en strid ström av insändare till Mitt i Järfälla.

Anderz flyttar från Järfälla i protest

För många Järfällabor byggs det helt enkelt för mycket, och för snabbt. Anderz Lindquist, som vi skrivit om i tidningen, valde till och med att flytta i protest. För andra byggs det för lite – vi har också skrivit om den omfattande trångboddheten, och om att många lockas till kommunen. Än ska mer än tiotusen till bostäder byggas i kommunen. Och Veddestabron? Ja, den senaste förhoppningen är att den ska stå på plats senast år 2022.

Industrilokaler används som bostäder