ANNONS

Socialdemokraterna i Salem öppnar för höjd skatt

Kalderén, Närström och From.
Kalderén, Närström och From har olika syn på om kommunen ska spara i skolan eller inte.
Hellre höjd skatt än besparingar i grundskolan.
Socialdemokraterna i Salem öppnar för en höjning av skatten.
Men de får mothugg av Moderaterna.
– Vi har inte fri dragningsrätt ur kommuninvånarnas plånböcker, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).
ANNONS

Socialdemokraterna har presenterat sin alternativa budget för kommande år. Här står klart att partiet inte helt vill följa med på de besparingsförslag som majoriteten i Alliansen lagt fram.

Lägger mer på skolan

I stället skjuter S till 3,4 miljoner kronor för att grundskolan ska slippa spara.

– Konsekvenserna av besparingarna blir neddragningar på kompetensutvecklingen och personalminskning. Vi befarar att det här kommer att drabba resultaten i framförallt Skogsängsskolan och Säbyskolan som går ganska bra nu, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

Öppnar för högre skatt

Partiets skuggbudget innebär att kommunen skulle gå med underskott 2021 utan höjd skatt.

– Därför öppnar vi för en mindre skattehöjning 2021. Hellre det än besparingar på skolan, säger Arne Närström.

 

Fakta

Elever per lärare i Salem och Stockholms län

Läsåret 2018/2019

Salem: 11,8 elever per lärare.

Stockholms län: 13,4 elever per lärare

Riket: 11,9 elever per lärare.

Siffrorna avser kommunala grundskolor.

Källa: Salems kommun/Skolverket

Vi har inte fri dragningsrätt ur kommuninvånarnas plånböcker

Kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

Mikael Alexandersson-From som är ordförande för Lärarförbundet i Salem är liksom Närström orolig över besparingarna i skolan.

– Eleverna gör ett bra jobb och Salem har fina kunskapsresultat. Men sparar vi måste personalen jobba ännu mer för få nå samma resultat. Det är svårt att effektivisera. Risken är att fler lärare blir sjukskrivna, säger han.

Mikael Alexandersson-From.

Mikael Alexandersson-From är fackordförande i Salem. Foto: Privat.

Är emot höjd skatt

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) pekar på att Salems kommun har högre lärartäthet i grundskolan och personaltäthet i förskolan än snittet i länet.

– Vi har färre elever per lärare i Salem, säger Lennart Kalderén.

En skattehöjning faller honom inte i smaken.

– Vår budget är inriktad på oförändrad skatt. En lågkonjunktur drabbar inte bara den kommunala organisationen utan även befolkningen i Salem. Vi har inte fri dragningsrätt ur kommuninvånarnas plånböcker. Vi måste sköta vår ekonomi istället, säger han.

Fler socialbidragstagare i jobb

När det kommer till omsorgen i Salem menar Socialdemokraternas oppositionsråd Arne Närström att kommunen redan genomfört de flesta av åtgärderna som behövs för att få budgeten i balans.

– Vi har en ny socialchef som ser organisationen på ett annat sätt. Det handlar om en samordningstjänst som försvinner och minskningar i chefsleden, säger han.

Han är också positiv till en ny modell som skulle få fler socialbidragstagare i jobb. Lyckas den skulle kommunens utgifter för försörjningsstöd minska med 800 000 kronor. Socialdemokraterna skjuter ändå till 2 miljoner kronor till socialnämnden.

– Det måste finnas medel att skjuta till om åtgärderna inte ger det resultat vi hoppas, säger Närström.

Inte orolig för omsorgen

Oppositionsrådet är inte lika orolig för neddragningarna i socialnämnden som Kommunals sektionsordförande Selda Elcim är. Enligt Arne Närström har Salems äldreomsorg fina resultat i mätningar av kvalitén i äldreomsorgen.

Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar att den samantagna nöjdheten med äldreboendena minskat de senaste två åren och nu ligger något under länssnittet meden nöjdheten med hemtjänsten fortfarande ligger över.

Fakta

Så många är nöjda med äldreboendet

Så tycker pensionärerna i Salem

75 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt äldreboende i Salem.

18 procent är varken nöjd eller missnöjd

7 procent är ganska missnöjda eller mycket missnöjda.

49 pensionärer på Salems äldreboenden svarade.

Så tycker pensionärerna i länet om sitt äldreboende

79 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt äldreboende.

14 procent är varken nöjd missnöjd

7 procent är ganska missnöjda eller mycket missnöjda.

Källa: Socialstyrelsen
Fakta

Så många är nöjda med hemtjänsten

Så tycker pensionärerna i Salem

87 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst i Salem.

9 procent är varken nöjd eller missnöjd

4 procent är ganska missnöjda eller mycket missnöjda.

135 pensionärer med hemtjänst svarade.

Så tycker pensionärerna i länet om sin hemtjänst

84 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst.

11 procent är varken nöjd missnöjd

5 procent är ganska missnöjda eller mycket missnöjda.

Fackförbund i Salem protesterar mot neddragningar i omsorgen

Salems budget: ”Kan bli fråga om smärre personalneddragningar”