Höjda avgifter på biblioteket

JÄRFÄLLA Kommunfullmäktige har godkänt nya taxor och avgifter inom fritid och bibliotek.

Avgifterna för reservation och fjärrlån höjs för låntagare som är 16 år och äldre.

För reservation av fjärrlån höjs avgiften från 10 till 20 kronor och för reservation av medier, som i dag är gratis, införs en avgift på 10 kronor. För föreningar som bokar tid i eller på kommunens anläggningar blir det en avgiftshöjning med 10 kronor per timme. S, MP och V yrkade avslag på förslaget.