Höjda krav hot mot skärgårdsskolorna

Antalet elever i Skärgårdsskolan har minskat.

Under våren ger sig Värmdös skol-politiker ut på turné för att höra hur framtidens skärgårdsskola ska vara.

Till höstterminen 2015 måste alla lärare som undervisar i grundskolans olika ämnen ha legitimation för det. På många håll i Värmdö, där man redan i dag på grund av det geografiska läget har svårt att rekrytera behöriga lärare, vållar det bekymmer. Svårast att följa den nya lagen får skärgårdsskolorna på Runmarö, Möja och Svartsö.

– Man behöver en relativt stor skola för att klara det här. Det är väldigt svårt att hitta behöriga lärare i ämnen som musik och slöjd som är villiga att ta sig till en ö för några få undervisningstimmar, säger Jan-Åke Hallerstedt, rektor för skärgårdsskolorna.

Enligt Hallerstedt går det att lösa ekvationen i de lägre årskurserna eftersom eleverna där inte har lika många ämnen, men för elever i sjuan, åttan och nian blir det svårt.

Samtidigt visar en kartläggning att antalet elever i Skärgårdsskolan minskat kraftigt. För åtta år sedan, då en nedläggning också var på tapeten, fanns det 200 barn i skolorna. I dag finns det drygt 60.

För att ta reda på vad skärgårdsborna tycker i frågan ska några av de politiker som styr Värmdös kommunala skolor ge sig ut på en mindre turné till de olika skärgårdsskolorna. Det första besöket görs på Möja den 20 mars, sedan väntar Svartsö och Runmarö senare i april.

Miljöpartisten Max Ljungberg, som är ordförande i utbildningsstyrelsen, understryker att det inte handlar om att spara pengar.

– Det kostar lika mycket att betala skolskjutsar som att hålla skolor öppna. Vi vill hitta en så bra skolform som möjligt för skärgårdsbarnen, säger han.

Skärgårdsskolan är känd för sitt lugna studieklimat och att eleverna presterar bra. Samtidigt saknar vissa elever större sociala grupper. Max Ljungbergs personliga åsikt är att det skulle vara tråkigt om skolorna på Möja, Svartsö och Runmarö stängdes för de äldre barnen. Han hoppas i stället att Skolverket ska godkänna undervisning via exempelvis Skype och att eleverna ska kunna vara knutna till större klasser på fastlandet och ha delar av sin undervisning där, något som till viss del redan sker.

– Det är symboliskt viktigt att ha kvar skärgårdsskolorna. Samtidigt måste vi ta reda på vad Skolverket säger om den här typen av lösningar, säger han.

Det är symboliskt viktigt att ha kvar skärgårdsskolorna.Max Ljungberg (MP)