Höjda p-avgifter vid sjukhus väcker ilska

Parkeringsavgifterna för personal och besökare vid Handens närsjukhus har chockhöjts.

– Folk är väldigt irriterade, säger Lena Lansén på när­akuten.

Fastighetsförvaltaren Locum införde den 3 juni nya parkeringsavgifter och p-automater vid Handens närsjukhus parkering. Det drabbar både personal och besökare.

Bland nyheterna finns bland annat att besöksparkeringsavgiften höjts från 3 till 10 kronor per timme under dagtid. Och från att det tidigare ha varit avgiftsfritt för personal kvällar och helger kostar det dem numera dygnet runt att parkera.

Enligt Locum kostar en dygnsparkering numera 15 kronor, att jämföra med tidigare 5 kronor.

Sjukhuspersonalen kan förvisso betala för månads- eller halvårsbiljett, vilket hittills har kostat 100 kronor per månad enligt Locum, men även den månadstaxan ska förändras vid årsskiftet.

– Det var tolv år sedan vi genomförde en justering av parkeringsavgiften, men när vi upphandlade parkeringsentreprenör under fjolåret blev vi uppmärksammade på att vi haft för låga avgifter. Med de nya p-automaterna har vi kunnat öka säkerheten i betalningsöverföringen, vilket minskar risken för skimning, säger Katarina Norberg, kundchef på Locum.

I sommar ska Locum rusta upp parkeringsplatsen med ny belysning, nya buskar och träd och dessutom fylla i färg på p-platserna.

Fler p-platser är dock inte aktuellt.

– Vi eftersträvar att alla om möjligt ska nyttja kollektivtrafiken. Då skapas möjlighet för dem som måste ta bil att hitta en parkeringsplats, säger Katarina Norberg.

Men nyheterna har tagits emot med ilska.

Namnlistor från sjukhuset med totalt runt 200 namn har skickats till Locum.

– Visst kan man göra en höjning, men inte en sådan här drastisk höjning. Och nu måste vi dessutom börja betala under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Det drabbar ju alla som jobbar obekväma tider på sjukhuset. I stället borde man göra en mindre höjning och utöka antalet p-platser, säger Lena Lansén, enhetschef på närakuten.

Fakta

400 är anställda på Handens närsjukhus

Omkring 400 personer är anställda vid Handens närsjukhus, som bland annat även inhyser närakut, vårdcentral och barn­a-vårdscentral.

I dag finns 116 parkeringsplatser för personal och 72 parkeringsplatser för besökare.

Den kommande Haninge­terrassen väntas stå klar i centrala Handen om några år. Då ska ett nytt sjukhus ta plats där och det nuvarande rivas.

Källa: Locum