Omvalet till gymnasiet igång – se skolorna som ger högst betyg

Hur många elever får högre betyg än provresultat på din skola?
Hur många elever får högre betyg än provresultat på din skola?
Misstänker du att lärarna på din skola är för snälla med betygen? Här är listan över alla Stockholms skolor och hur många procent av eleverna som får högre betyg än resultat på nationella provet.

Tabellen visar andelen elever som fått högre kursbetyg i matematik eller engelska än resultat på nationella provet.

Hitta din skola genom att söka i sökrutan. Du kan antingen söka på namnet på skolan eller kommunen.

*Mindre än hälften av elevernas provresultat har inrapporterats till SCB. Skolor där siffrorna baseras på för få elever har valts bort.

Fakta

Så många procent av eleverna fick högre betyg

*Mindre än hälften av elevernas provresultat har inrapporterats till SCB.

Skolor där siffrorna baseras på för få elever har valts bort.

 

Källa: SCB, Svenskt Näringsliv
Fakta

Så har vi gjort undersökningen

Granskningen baseras på skillnaderna mellan gymnasieelevers betyg och resultat på nationella proven för elevernas högsta kurser i matematik och engelska. Statistiken är sammanställd av SCB för Svenskt Näringsliv och avser avgångselever vårterminen 2018.

I statistiken finns ett bortfall med nationella provresultat som inte finns registrerade hos SCB. För var sjätte klass är det färre än 10 procent som har inrapporterade resultat.

Totalt har 165 gymnasieskolor i Region Stockholm granskats.