”Höjningen är rent vansinnig”

Karin Rågsjö, gruppledare för Vänsterpartiet, är mycket kritisk till det nya hyresavtalet. Avtalet slår hårt mot dem som bor i Alströmerhemmet.
Karin Rågsjö, gruppledare för Vänsterpartiet, är mycket kritisk till det nya hyresavtalet. Avtalet slår hårt mot dem som bor i Alströmerhemmet.
En höjning med 100 procent. Eller en sänkning med ett par tusenlappar. Stora förändringar väntas när allmännyttiga fastighetsbolaget Micasa ser över hyrorna för 4 000 grupp­bostäder.

– Vansinnigt, säger Karin Rågsjö (V).

Den 1 september får en majoritet av de 113 hyresgästerna på Alströmerhemmet på Kungsholmen sin hyra höjd med 25–50 procent. Egentligen träder den nya hyran i kraft redan den 1 juli, men stadsdelsförvaltningen har beslutat om ett uppskov på två månader eftersom de flesta hyresgäster, som antingen är svårt sjuka eller dementa, ännu inte underrättats.

– Nu måste vi ut med ordentlig information, säger Kerstin Ohlsson, chef för äldreomsorgen på stadsdelsförvaltningen.

Alströmerhemmet är bara ett av många gruppboenden för äldre och funktionshindrade i Stockholms stad som ska få nya hyror. Den översyn som allmännyttiga Micasa Fastigheter just nu arbetar med omfattar samtliga 4 000 lägenheter i beståndet. På Kungsholmen påverkas Alströmerhemmet och Serafen där hyran sänks marginellt.

Bakgrunden är nya avtal mellan fastighetsbolaget, Hyresgästföreningen och kommunen.

När de nya hyrorna räknas fram tas hänsyn till både gemensamma ytor och läge, i likhet med den så kallade Stockholmsmodellen.

– Man tittar även på bostadens ålder, säger Inger Svanteson, förhandlingschef på Micasa.

Delar av oppositionen har tidigare protesterat mot de nya avtalen. Karin Rågsjö, gruppledare för Vänsterpartiet, är kritisk både mot att man tar betalt för gemensamma ytor och mot att hyrorna ska skilja sig åt stadsdelarna emellan.

– Vi hade på känn att det skulle kunna bli så här och nu ser man att vi hade rätt. En 50-procentig hyreshöjning är rent vansinnig och drabbar en grupp som redan har det svårt ekonomiskt, säger hon.

En höjning med 50 procent må låta som ett mardrömsexempel, men det finns hyresgäster i andra gruppboenden som drabbas värre.

– Vi har exempel där hyran höjs med 100 procent, men det är undantagsfall där hyrorna tidigare varit väldigt låga, säger Bengt Lundström, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Än har man bara hunnit gå igenom drygt hälften av de 4 000 lägenheterna, men generellt handlar det troligen inte om en hyreshöjning utan om en sänkning.

– Det kan vara en klen tröst för dem som fått höjda hyror, men många får en hyressänkning med ett par tusenlappar, säger Bengt Lundström.

Enligt Kerstin Ohlsson är det ännu svårt att säga vilka konsekvenser hyreshöjningen får för dem som bor på Alströmerhemmet som i dag betalar 5 000–6 000 kronor för en etta.

– Man ska inte stirra sig blind på hyran. Andra avgifter, till exempel vårdavgifter, kan komma att sänkas till följd och man har rätt till bostadsbidrag, säger hon.

För att göra hyreshöjningen mer human har Hyresgästföreningen och Micasa beslutat om en rabatt som stegvis trappas ner under en period på upp till 15 månader.

Kan höjningen innebära att någon tvingas flytta?

– Nej.

Kan hyreshöjningarna på sikt innebära ett minskat intresse av att bo på Kungsholmen?

– Det beror på hur stora skillnaderna blir mellan inner- och ytterstad, men det kan jag inte uttala mig om. De flesta vill ju bo kvar på Kungsholmen om de bott här hela sitt liv, säger Kerstin Ohlsson.

Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) vill inte kommentera utan hänvisar till Micasas vd Anders Nordstrand.

– Vissa hamnar i kläm när man gör så här stora förändringar. Det är beklagligt, men vi gör allt för att lindra, bland annat genom en stegvis höjning. Nu får vi ett stabilt system som alla parter är överens om och det skapar trygghet för de boende på sikt, säger han.

Fakta

Så fungerar ett gruppboende

De som bor i ett gruppboende har egna lägenheter men delar på gemensamhetsutrymmen och har tillgång till vårdpersonal dygnet runt.

Här bor bland andra äldre med stora vårdbehov och personer med grava funktionsnedsättningar.

Tillgång till en bostad i ett gruppboende kräver beslut av stadsdelsförvaltningen.