Höll löfte om bostäder – nästan

Byggtakten har ökat först de senaste åren i Stockholm. När Alliansen gick till val förra gången var ambitionerna blygsamma. Arkivfoto: Åsa Sommarström
Byggtakten har ökat först de senaste åren i Stockholm. När Alliansen gick till val förra gången var ambitionerna blygsamma. Arkivfoto: Åsa Sommarström
Det är knappt tre veckor till valet – och hög­säsong för valfläsk.

Men vad hände med de vallöften som Alliansen gav inför förra valet? Lokaltidningen Mitt i har tittat på några av dem.

Vi har dykt ner i de valmanifest för Stockholms stad som de fyra borgerliga partierna kom med 2010 för att se hur det gick med löftena.

En fråga som inte var särskilt framträdande var bostäderna, åtminstone inte om man jämför med nu när både majoritet och opposition vill ha 140 000 nya bostäder till 2030.

Men behovet var akut redan då.

Sommaren 2010 släppte länsstyrelsen en rapport som påpekade att befolkningen hade ökat, men att bostadsbyggandet hade släpat efter i flera decennier. Därför fanns ett stort uppdämt behov.

I hela länet skulle det behövas minst en kvarts miljon bostäder till 2030, enligt rapporten.

Under 2000-talets första tio år ökade befolkningen i staden med nästan 100 000. Ett vanligt mått när man ska räkna ut hur många nya bostäder som behövs är 600 per 1 000 invånare.

Under förra decenniet hade det alltså behövts 60 000 nya bostäder i staden för att ge tak över huvudet till alla nya stockholmare.

Men det byggdes bara 38 000, alltså ett underskott på 22 000 som lades ovanpå ett minus som släpade med sedan 90-talet.

De politiker som ville styra i Stadshuset visste alltså att det fanns ett rejält behov att stilla.

Med tanke på det var de vallöften som gavs inför förra valet tämligen blygsamma. M, FP och KD lovade att bygga 15 000 bostäder medan C uttryckte sig mer allmänt om att ”öka byggtakten”.

– Målet sattes dels utifrån prognoserna, dels en förväntan på vad vi skulle mäkta med under mandatperioden utifrån att byggsektorn höll på att återhämta sig efter en kraftig nedgång, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), som är ordförande i exploateringsnämnden.

– Nu har vi fått upp tempot och bygger i en hastighet vi inte sett sedan 1975. Då klarar vi det och förvaltningen klarar av att markanvisa. Då kan man säga att vi mäktar med 140 000 bostäder till 2030.

Räcker det? Det kommer nya siffror som visar att vi blir en miljon stockholmare redan 2023.

– Vi lovar det vi tror att man mäktar med. Vi har samtal med byggbranschen och det gäller att hinna med infrastrukturen. Det ligger ganska mycket arbete bakom siffran 140 000. Men visst kan vi behöva se över den också.

Om politikerna hade velat bygga bort förra decenniets underskott på 22 000 och samtidigt stilla behovet för de 50 000 nya stockholmare som föddes och flyttade in under mandatperioden hade de inför förra valet behövt sätta ribban betydligt högre.

Det hade krävts bostäder för minst 70 000 människor, alltså drygt 40 000 bostäder.

Så hur blev det?

Mellan 2011 och 2014 har det byggts 14 700 bostäder i staden, varav 5 000 är hyresrätter och 1 000 är studentlägenheter.

Långt ifrån tillräckligt för att fylla behovet. Men löftet om 15 000 bostäder är nästan uppfyllt och alliansen kan säga att de hållit sitt vallöfte.

Nu har vi fått upp tempot och bygger i en hastighet vi inte sett sedan 1975.Joakim larsson (M)

Fakta

Här är vallöftena som infriades... ...men de här löftena höll de inte

Alla allianspartier lovade sänkt skatt. 2013 sänktes kommunalskatten med 15 öre till 17,33 per 100-lapp.

Moderaterna lovade ny kulturscen i Hjorthagen, fler strandbad och fler spårvagnar. En internationell kulturscen klubbades i våras, Tantobadet öppnade i somras och Tvärbanan har byggts ut.

Folkpartiet ville ha fortsatt omvandling till bostadsrätter i ytterstan, t-banebibliotek och ett förändrat kulturstöd. Omvandlingen har fortsatt, bibliotek finns i t-banan i Bredäng, Högdalen och Östermalmstorg och kulturstödet har gjorts om.

Centerpartiet lovade fler höga hus, takparker och friare regler för utomhusförsäljning. Skyskrapor planeras i Hjorthagen och vid Telefonplan, en takpark anläggs på Sveavägen 44 och från food trucks säljs snabbmat på gatan.

Kristdemokraterna ville ha fler pumpstationer för cyklar och parboendegaranti för äldre makar med olika vårdbehov. Ett tiotal nya pumpstationer har tillkommit och parboendegarantin har införts.

Moderaterna ville att skolor vars elever förbättrat sina studieresultat skulle belönas med bonus. Frågan har dock aldrig nått utbildningsnämndens bord.

Folkpartiet ville i sitt valmanifest riva både Centralbron och Strömbron för att lägga dem i tunnel. Inga sådana beslut är fattade. Partiet ville också värna ”stadens unika siluett” och förhindra höga hus i innerstan. Gallerianhuset och Astoriahuset får dock nya tak.

Centerpartiet ville bota bristen på idrottshallar i innerstan med ett idrottspalats där gymnastikhallar blandas med privatdrivna gym. Nya idrottshallar har byggts, men inget idrottspalats.

Kristdemokraterna lovade 800 nya seniorboenden med hyresrätt fram till 2015. Endast ett fåtal boenden har tillkommit.