Hon är trött på att bo i byggröra

Carina Widlund och hennes familj börjar tröttna på hantverkarnas besök i lägenheten. ”De springer omkring som yra höns”, säger hon.
Carina Widlund och hennes familj börjar tröttna på hantverkarnas besök i lägenheten. ”De springer omkring som yra höns”, säger hon.
En utdragen renovering har fått tålamodet att tryta hos hyresgästerna på Nordmarksvägen i Farsta strand.

Familjebostäder skyller på entreprenören – som skyller på underentreprenörerna.

Huskroppen på Nordmarksvägen är dold av plast och byggnadsställningar. Inne i lägenheterna sjuder missnöjet. När fönstren skulle bytas och balkonger, loftgångar och fasad renoveras, hoppades de flesta på en smidigare process än när huset fick nya stammar förra året. Men det blev värre, menar många.

– Informationen är väl den stora bristen. Rätt vad det är drog de bara i gång utan att vi fått veta något, säger Bobby J:son Lindh, vars 95-åriga svärmor Signe bor i en av lägenheterna.

– Nu har hon varit hemma hos oss i två veckor. Hon kunde inte bo kvar på grund av allt damm.

Dammet kom in när hantverkare slipade undersidan på en balkong samtidigt som Signes lägenhet var utan fönster. Flera andra hyresgäster råkade ut för samma sak. Missen skylls på dålig kommunikation mellan två olika underentreprenörer.

– Det är ett knappt tiotal hyresgäster som drabbats av det här. Dem har vi erbjudit städning, säger Magnus Dahlberg, marknadschef hos entreprenören Interoc Fasad AB.

Vid stambytet erbjöd Familjebostäder nedsatt hyra till dem som valde att bo kvar under arbetets gång. Carina Widlund och hennes make Thomas skulle gärna ha sett en liknande uppgörelse den här gången. Särskilt Thomas, som arbetar hemifrån, har blivit lidande.

– När de sätter i gång med sina stora verktyg går det inte att vara här, säger han.

Hustrun Carina har under renoveringens gång legat på Familjebostäder för att ställa högre krav på entreprenören. Hon är särskilt kritisk till hur planeringen och kommunikationen har skötts. Till exempel informerades familjen inte om att de skulle röja sin balkong förrän räcket redan var borttaget – något som kan vara ett brott mot säkerhetsföreskrifterna.

– Det är inget snack om att den här renoveringen är nödvändig. Men man måste ha en plan för att arbeta så korta tider som möjligt i varje lägenhet. I stället springer de omkring här som yra höns och blir aldrig riktigt klara, säger hon.

Arbetet på Nordmarksvägen inleddes i början av sommaren. Enligt tidplanen skulle allt vara klart den 1 december. Nu är det ovisst om alla hyresgäster ens kan fira jul i färdigrenoverade hus.

Trots förseningen vill Familjebostäder inte erbjuda någon hyreslättnad. Bolaget hänvisar till en klausul i hyreskontraktet som säger att man inte behöver reducera hyran när man utför ”sedvanligt underhåll”.

– Tyvärr kan en sådan här renovering medföra vissa problem. I det här fallet har det varit avvikelser utöver det vanliga i ett tiotal lägenheter och det beklagar vi. Just nu håller vi på och säkerställer att entreprenören rättar till de fel och brister som har varit, säger Jenny Lundmark, pressansvarig på Familjebostäder.

Hyresgästerna är dock inte helt maktlösa. Enligt hyresgästföreningen kan just förseningar ge rätt till ekonomisk ersättning.

– Det är viktigt att komma ihåg är att det faktiskt finns en gräns som kan ge rätt till reduktion eller till och med skadestånd om hyresvärden varit försumlig. Exakt var den gränsen går är svårt att säga. Men börjar det närma sig en månads fördröjning kan det finnas skäl för hyresgästen att börja bråka, säger Susann Wikström, chefsjurist vid hyresgästföreningen.

Fakta

Så säger lagen om renoveringar

En hyresgäst har rätt till skälig nedsättning av hyran om ”hinder och men uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande”.

I de flesta hyreskontrakt finns dock klausuler som ger fastighetsägaren rätt att utföra ”sedvanligt underhåll” utan att sänka hyran. Fasadrenovering och fönsterbyten brukar räknas dit.

Enligt en dom i Högsta domstolen kan klausulerna upphävas om underhållet medför ”påtagliga olägenheter” för hyresgästen.

Källa: Jordabalken

Högsta domstolen