ANNONS

Hon får nybygge inpå husknuten

”Kedjehuset kommer att hamna tio meter från vår husknut”, säger Kirsi Penttilä som även oroar sig för buller och sprängningar under byggtiden.
”Kedjehuset kommer att hamna tio meter från vår husknut”, säger Kirsi Penttilä som även oroar sig för buller och sprängningar under byggtiden.
Shellmacken vid Finn Malmgrens väg har packat ihop. Nu planeras lägenheter på tomten och radhus i skogsslänten intill.

Men förslaget får kritik.
ANNONS

Den gamla bensinmackstomten i Hammarbyhöjden håller på att saneras på bensin- och dieselrester. Betongfundament har grävts upp och två bensintankar har täckts över med blå plast.

Nu ska marken användas till ett nytt bostadskvarter, enligt kommunens vision. Här i korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen planeras tre flerbostadshus med ett 30-tal lägenheter.

I samma förslag finns 17 rad- och kedjehus inritade i skogssluttningen mellan Sparrmansvägen och Thunbergsgatan. Stadsbyggnadskontoret anser att hela detta område är perfekt för nya bostäder. Här har man nära till allt från frisör, matvaruaffärer och restauranger till barnavårdscentral och skola. Och det tar bara några minuter att ta sig till tunnelbanestationerna i Hammarbyhöjden eller Skärmarbrink.

Men remissinstanserna är inte lika nöjda.

Länsstyrelsen påpekar att det bullrar så mycket från vägar och spårtrafik att boendemiljön kommer att bli oacceptabel för dem som ska bo i de tre flerbostads-husen. Och SL säger blankt nej till detaljplanen eftersom den närbelägna Hammarbydepån alstrar extremt mycket buller.

Niklas Zetterberg på stadsbyggnadskontorets planavdelning säger att flerbostadshusen nu måste ritas om.

– Vi får utforma dem på ett annat sätt så att bullerkraven kan uppnås, säger han.

Går det?

– Ja, det klarar vi, säger Niklas Zetterberg.

ANNONS

Att husen ska få en annan utformning gör nog få ledsna. Många som bor i närheten tycker nämligen att de hus som planeras på bensinmackstomten är fula, står för tätt och riskerar att skugga annan bebyggelse. Dessutom oroar man sig för att trafiksituationen vid korsningen ska förvärras med köer och stillastående trafik. Flera är också bekymrade över att dagens återvinningsstation vid macken försvinner.

– Ska miljöstationen vid thaikiosken på Olaus Magnus väg ta emot alla sopor? Där är ju ofta överfyllt redan i dag. Hur ska det då bli om det byggs 17 radhus och tre flerbostadshus i området, säger grannen Kirsi Penttilä.

Hon är inte mot bostäder, men tycker att exploateringen blir för stor när det gäller rad- och kedjehusen.

– Här kommer det närmste kedjehuset att ligga – tio meter från vår husknut. Det här fina oxelträdet ska enligt ritningarna också försvinna, säger Kirsi Penttilä och visar runt på den i dag natursköna tomten.

Hon befarar även stora störningar med transporter och sprängningar under byggtiden. Dessutom, menar hon, blir det även bullrigare efteråt eftersom en stor del av det skyddande grönområdet försvinner som barriär mot väg och tunnelbana.

Deltagarna i nätverket Yimby – som uppstått som en motreaktion till byggprotester – anser däremot att det borde gå att klämma in fler bostäder i området. Kommunen borde stryka radhusen och bygga flerbostadshus på platsen i stället, menar de.

Stadsbyggnadskontoret menar dock att flerbostadshus kräver parkeringsgarage med in- och utfarter och att en sådan exploatering skulle innebära ett större ingrepp i området.

Fakta

Omstridda byggen

Fakta

70 bostäder i två hus planeras i slutet av Finn Malmgrens väg vid gränsen av Nackareservatet i Björkhagen.

140 studentbostäder föreslås i tio våningar vid Simrishamnsvägen i Björkhagen.

300 bostäder kan byggas i grönstråket mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Björkhagens centrum byggs om med 74 lägenheter och ny förskola.