I protest mot tunnlar

"Känslan var som om det var stora stridsvagnar som rullade in", säger närboende Helena Odsvall om förslaget att placera tunnelbanans arbetstunnel vid Katarina bangata.
"Känslan var som om det var stora stridsvagnar som rullade in", säger närboende Helena Odsvall om förslaget att placera tunnelbanans arbetstunnel vid Katarina bangata.
Det lugna bostadsområdet riskerar att förvandlas till ett lastbilsmecka - med tunga transporter från tidig morgon till sen kväll.

Närboende Helena Odsvall är orolig om arbetstunneln till den nya tunnelbanan placeras vid Katarina Bangata.

När den nya tunnelbanan ska byggas långt nere i berget på östra Södermalm måste hundratusentals ton sten forslas bort.

Transporterna är tänkta att gå med lastbilar via arbetstunnlar, som antingen placeras vid Londonviadukten eller vid Katarina Bangata, i höjd med Orionteatern.

Tidigare var Färgarplan ett förslag, men efter provborrningar ansågs platsen olämplig.

Helena Odsvall bor vid Katarina Bangata, som hon beskriver som en av Söders mest lugna gator. Hon kunde knappt tro att det var sant när hon förstod att det var just här som det planerades för en arbetstunnel.

– Känslan var som om det var stora stridsvagnar som rullade in. Jag såg framför mig hur stora lastbilar kryssar fram mellan skolbarn, hundägare och barnvagnar, säger Helena som beskriver kvarteren runt Orionteatern som väldigt stillsamma.

Får man inte räkna med byggen och buller om man bor i en storstad?

– Alla får förstås tala för sin sak. Men Londonviadukten känns som en mycket bättre placering för en arbetstunnel, eftersom det mest är en trafikplats i dag. Här är det ju boendemiljö, precis bredvid Blecktornsparken där många förskolor är och leker med barnen.

Det första samrådet om den nya tunnelbanan har redan avslutats, där runt 400 synpunkter kom in från medborgare. Många synpunkter handlade om just oro för tung trafik och buller från sprängningar under byggtiden.

Ett nytt samråd planerades nu till våren – men har försenats till oktober. Då kommer ett mer sammanhängande förslag presenteras tillsammans med skisser.

Men innan dess ska de vara klart var arbetstunneln hamnar.

– Vi vet att detta är väldigt viktigt för många som bor i närheten, så det kommer vi att gå ut och berätta om så fort vi vet säkert, säger Martin Hellgren, projektchef för nya tunnelbanan.

Fakta

Här kan det bli tunnlar

Bygget av den drygt en mil långa tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Nacka planeras starta 2018 och pågå i sju år, fram till 2025.

Hösten 2015 presenterades två alternativa lägen för arbetstunnelmynningen för bygget av stationen Hammarby kanal: vid Färgarplan och i södra änden av Katarina Bangata.

Färgarplan avskrevs då det ansågs vara för tekniskt komplicerat, medan Katarina Bangata kvarstår.

Ett alternativ är att använda samma arbetstunnel som för station Sofia, med tunnelmynning vid Londonviadukten.

Källa: SLL