Hopp om färre elavbrott

Sedan förra vinterns många elavbrott har Vattenfall satsat 190 miljoner kronor på att säkra Värmdö från elavbrott.

– Vi hoppas att detta leder till färre elavbrott framöver, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig.

Värmdö drabbades hårt av stormen Dagmar för ett år sedan. Över 15 000 hushåll blev utan ström. Sedan dess har Vattenfall satsat runt 190 miljoner kronor på att säkra elledningarna i kommunen.

– De åtgärderna gör att färre blir strömlösa om det blir en liknande storm, säger Mikael Björnér.

Men lova någonting, det kan han inte. Det visar också det faktum att flera tusen Värmdöbor trots allt redan har haft elavbrott vid flera tillfällen under de senaste veckornas blåsväder.

– Jag vill och kan inte lova att vi bygger bort elavbrotten helt och hållet. Mängden avbrott beror på väder och vind – vi vet aldrig vad som väntar, säger Mikael Björnér.

Hittills har Vattenfall säkrat 60 procent av Värmdös elnät. Kab­lar har grävts ner, luftledningar har isolerats så att strömmen inte bryts när träden faller på dem och grenar och sly som riskerar att falla på ledningarna har röjts. Värmdö har fått många nya transformatorstationer och flera vattenområden har nu nya sjökablar.

När satsningen är klar om drygt ett år ska 95 procent av ledningarna ha säkrats.

De senaste veckorna har varit slutspurten inför störningssäsongen. En helikopter som har en åtta meter lång såg, med tio sågblad, har röjt ledningsgatorna.

– Sågen åker några meter från ledningen och skär bort stora trädgrenar som annars riskerar att lägga sig på ledningarna.

Vattenfall tar också ner hela träd som riskerar att falla över ledningarna. Men det tar ofta stopp för energiföretaget när de vill bredda ledningsgatorna.

– Markägarna vill inte att vi ska ta bort träden. Och tomtägare vill inte se de tråkiga ledningarna, säger Mikael Björnér.

De vill hellre att elledningarna grävs ner. Men Mikael Björnér håller inte med om det.

– Det går inte att gräva ner överallt, eftersom det finns många bergsområden och vattenområden, påekar han.

Det är också en kostnadsfråga.

– Vi måste arbeta så smart och kostnadseffektivt som möjligt. Gräver man ner allt så blir det ökade nätavgifter och för stor ökning kan vi inte ha.

På vissa platser passar det också med luftledningar – på fält utan träd till exempel.

En helikopter med en stor, hängande sågklinga röjer bort grenar som riskerar att falla mot elledningarna. Här sågar man av grenar på Saltarö.

Fakta

Grattis – ni har säkrare el i vinter

Nordöstra Ingarö: 1 500 kunder har fått säkrare ström genom att jordkabel grävts ner.

Runmarö-Möja: 1 000 kunder har fått nya sjökablar och transformatorstationer.

Kolvik, Norra Lagnö och Torsby: Isolerade luftledningar och nya transformatorstationer.

Idalen/Klacknäset: 500 kunder har fått isolerade luftledningar.

Gällnö-Södermöja: 600 kunder har fått isolerade luftledningar, nya sjökablar och transformatorstationer.

Myttingetrakten: Vädersäkring.

Risselö, Oxelholmen, Fräkensundet: Vädersäkring och förstärkning av elnätet.

Sollenkroka-Sollenkroka ö: Ny sjökabel.

Gällnö-Karklö: Vädersäkring och nya transformatorstationer.

Källa: Vattenfall