Hopp om strandpromenad vid Flaten

Här vill kommunen att strandpromenaden ska komma fram. Det vill även Rönningebon Sandra Wigfors.
Här vill kommunen att strandpromenaden ska komma fram. Det vill även Rönningebon Sandra Wigfors.
Ängen vid Rönninge Kungsgård ska få fyrfamiljsvillor är det tänkt.
Ängen vid Rönninge Kungsgård ska få fyrfamiljsvillor är det tänkt.
Strandpromenad runt Flaten?

Att döma av antalet människor som ville ge sig ut på isen i vintras kan det bli en succé. Kommunen vill bygga - men strandskyddet kan sätta stopp.

Salems kommun har i många år haft planer på en strandpromenad vid sjön Flaten. I dag finns bara strandpromenad på vissa sträckor.

– Det känns som att området skulle kunna bli väldigt attraktivt med ganska små medel, säger Sandra Wigfors.

När Mitt i Botkyrka Salem träffar henne promenerar hon längs med en bilväg utan sjöutsikt en bit från sjön.

– Det var väldigt många ute på sjön när det fanns en isbana på sjön. Inte alla åkte skridskor. Många promenerade, berättar hon.

Till slut passerar hon det igenväxta området genom vilket kommunen vill bygga en strandpromenad. Länsstyrelsen har dock i samtal med kommunens tjänstemän flaggat för att strandskyddet kan sätta stopp. Anders Öttenius, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar dock att kommunen kommer att skicka in nya uppgifter.

– Det kan bli svårt, men vi ska göra en formell ansökan. Ett av kriterierna för att skyddet upphävs är att strandområdet redan är taget i anspråket. Vår bedömning är att så är fallet. Det finns pumphus och trädgårdsanläggningar i området, säger han.

Planerna på strandpromenaden aktualiseras nu när kommunen ska göra detaljplaner i området kring Rönninge kungsgård och Flatens västra strand. De stora tomterna ska styckas av och ge möjligheter för försäljningar och nya hus. I dag finns 35 bostäder i det området, men efter avstyckningen ska det vara möjligt med 90 bostäder i området.