Min lokala hjälte

Hoppade över elevkontroller

Järfälla En skolsköterska har anmälts av elevhälsan i Järfälla kommun.

Det var när skolsköterskan slutade sin tjänst som man på skolan upptäckte att flera obligatoriska hälsokontroller av eleverna inte var genomförda och att det fanns brister i journalföringen.

Enligt Lex Maria-anmälan uppger skolsköterskan att hon haft flera andra uppdrag i skolan som hon ansett viktiga och därför prioriterat dem före det medicinska uppdraget på skolan.

Hittills har kommunen skrivit 17 individuella avvikelser och enligt anmälan är det sannolikt att det kan bli fler.