Hoppet ökar för discgolfen i Järva

Järva Runt 70 synpunkter på den planerade begravningsplatsen på Järvafältet har kommit in under samrådet som avslutades förra måndagen. En stor majoritet av svaren är tydligt emot begravningsplatsen, visar Lokaltidningen Mitt i:s genomgång.

Att det planerade bygget hotar discgolfbanan på Granholmstoppen har lett till protester och nu börjar också politiker vackla kring frågan. Centerpartiet, som tidigare var för förslaget, vill nu bevara banan.