ANNONS

Hoppfull vår för bisysslare

"Det går bra att ha ett par, tre kupor hemma i trädgården. Det är som att ha ett husdjur.", säger Hans Samland från Huddingeortens biodlareförening. De har öppet hus för alla intresserade varje onsdag mellan 18 och 20.
"Det går bra att ha ett par, tre kupor hemma i trädgården. Det är som att ha ett husdjur.", säger Hans Samland från Huddingeortens biodlareförening. De har öppet hus för alla intresserade varje onsdag mellan 18 och 20.
Ramen är full av vaxhål som fyller olika funktioner. Cellerna till vänster är redan fyllda med honung, och till höger ligger yngel täckta av ett skyddande lager. De halvfulla cellerna i mitten är pollenskafferi så att ynglen kan få föda.
Ramen är full av vaxhål som fyller olika funktioner. Cellerna till vänster är redan fyllda med honung, och till höger ligger yngel täckta av ett skyddande lager. De halvfulla cellerna i mitten är pollenskafferi så att ynglen kan få föda.
Säsongen har börjat bra för Huddingeortens biodlareförening. 90 procent av bina i kuporna på Sundby gård har överlevt.

Men de livsviktiga pollinerarna lever fortfarande under hot.
ANNONS

Hans Samland lyfter locket från en av de nio bikuporna på Sundby gård. Det somriga surrande ljudet ökar i intensitet och några bin flyger ut i solen, störda i kupans frid.

– Fäkta inte, det är ingen fara, säger Hans Samland. Vi har haft tusentals skolbarn här och inte ett enda har blivit stucket. Bara några lärare. De hade parfym.

Han är ordförande i Huddingeortens biodlareförening. Här på Sundby gård håller de föredrag om biodling och ger kurser för nybörjare. Intresset har stigit de senaste åren. Fler har fått upp ögonen för att bina, våra viktigaste pollinerare, måste värnas.

Kemikalier i naturen, främmande kvalster, försvunna ängsmarker och ett ensidigt odlande har gjort att bina har allt svårare att överleva. Världen över rapporteras samma saker. Antalet pollinerare sjunker och det kan få förödande konsekvenser för människan.

– Det finns bevis för att bin har byggt samhällen i 100 miljoner år. Men nu har människan lagt sig i för mycket. Det är som om naturen slår tillbaka.

På Sundby gård ser läget lite ljusare ut i år. 90 procent av de övervintrande bina har klarat sig. Förra året var det 75 procent.

– Det ser mycket bra ut, men varför det är så vet vi inte, säger Hans som själv har odlat bin i 40 år.

Han lägger på locket på kupan igen. I slutet av säsongen kommer dagens 20 000 invånare i den lilla lådan att ha ökat till 60 000. De har då producerat 15-20 kilo honung.

Drottningen lever i fem år, de övervintrande bina i tio månader. Ett vanligt arbetsbi lever ungefär 45 dagar, halva livet inne i kupan, halva livet ute i fält.

ANNONS

– De flyger tills vingarna kraschar, och då dör de ute i arbete. Ibland känner jag mig som en slavägare som driver dem i döden, säger Hans Samland.

Fakta

Så hjälper du insekterna att överleva

På våren är det ofta svårt att hitta mat. Plantera vintergäck, krokus, sippar, tulpan och hassel.

Städa inte bort sälgen när den blommar. Det är en stor födokälla för bin.

Försök att ha en lång blomningssäsong. Bin gillar till exempel krusbär, lönn, blåbär, blåklint, klöver och ljung.

Källa: Sveriges biodlares förening
ANNONS