Läkare skrev ut hormonrecepten utan att träffa patienterna

Läkaren skrev ut recept utan koll.
Läkaren skrev ut recept utan koll.
Den ena läkaren på mottagningen hade fått sin rätt att skriva ut recept indragen. Då satte kollegan, en läkare i 90-årsåldern, sin namnteckning på recepten.

När läkaren på läkarmottagningen fick sin rätt att skriva ut recept indragen så satte kollegan helt enkelt dit sin kråka på recepten i stället. För det fick han kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i juni förra året.

Ivo beslöt också att kolla upp så att inte tilltaget fortsatte. Det gjorde det, och han riskerar nu att förlora sin läkarlegitimation, eller i vart fall sin förskrivningsrätt.

För under de tre månader som följde efter kritiken skrev läkaren, som är i 90-årsåldern, ut 57 recept på i de flesta fall testosteronpreparat.

Hade inte undersökt patienterna

Myndigheten beställde även ut patientjournaler för att granska hur patienterna undersökts och vad de fått för diagnos.

I samtliga fall var journalföringen mycket bristfällig, och Ivo kunde konstatera att den äldre läkaren knappast var den som undersökt patienterna.

Han har fortsatt att ”sätta sin namnteckning på en receptblankett som i förväg har fyllts i av en annan läkare” skriver Ivo.

Behandling med hormoner

Läkarmottagningen, som finns i Stockholm, är specialiserad på hormonella problem, och tar emot både kvinnor och män.

I flera av de granskade journalerna kom underlaget ur ett formulär som patienterna fyllt i, med symtom som muskelvärk, trötthet, humörsvängningar och nedsatt lust.

Men symtomen är förenliga med många olika sjukdomstillstånd, enligt Ivo.

Dessutom hade tillväxthormon skrivits ut till en 14-årig pojke utan att journalen kunnat hittas.

Det är nu hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som avgör om den äldre läkarens legitimation ska dras in.

Även den yngres indragen

Den kollega vid mottagningen, som han ”täckt upp” för, fick sin legitimation indragen 2013.

Han hade då  ”förskrivit läkemedel med tillvänjningspotential och narkotiska läkemedel på ett synnerligen vårdslöst och omdömeslöst sätt samt visat bristande klinisk kompetens, noggrannhet och omdöme” enligt HSAN.

Men mannen överklagade, och 2015 beslöt kammarrätten att han i stället skulle få en prövotid på tre år, och rätten att skriva ut receptbelagda läkemedel indragen lika länge.

Kritiserades även under prövotiden

Om den äldre kollegan satt sin namnteckning på recepten under hela den tiden framgår dock inte.

Prövotiden löpte ut sommaren 2018. I samma veva kritiserades den yngre läkaren av Ivo sedan han brustit i utredning och behandling av en kvinna med underfunktion av sköldkörteln, samt för att ha ordinerat läkemedel som ”förskrevs av en annan läkare”.

Ombytta roller

Under året som gått har läkaren haft sin förskrivningsrätt tillbaka.

I stället är det nu hans äldre kollega som kan mista sin läkarlegitimation, eller i vart fall bli fråntagen sin rätt att skriva ut receptbelagda läkemedel.