Hornstullsbygget bullrar för mycket

Boende vid Hornstull tycker inte de har kompenserats ordentlig för byggbuller och andra olägenheter. Nu bekräftar miljöförvaltningens att gränsen överskridits.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat har grannar på Långholmsgatan och Borgargatan i över ett år störts av buller från bygget av Hornstullsgallerian.

Bonnier fastigheter, som äger huset, lovade för drygt ett år sedan att det värsta bullret skulle upphöra inom tre månader, när man var klar med bilningsarbetet.

Men så har det inte blivit. När miljöförvaltningen den 5 oktober mätte bullernivån i ett sovrum hos en boende på Borgargatan var den 60 dBA, vilket överstiger Naturvårdsverkets riktvärde som ligger på 45 dBA.

– Det innebär en risk för olägenhet för människors hälsa, säger Emma Engström, miljö- och hälso-skyddsinspektör.

För att veta hur de ska förhålla sig i frågan har de bland annat jämfört med bygget av Citybanan.

– Där beslutade man i vissa fall, där Naturvårdsverkets rikvärden överskreds en vecka i sträck, att de boende skulle få evakueringslägenheter, säger Emma Engström.

I onsdags eftermiddag hade miljöförvaltningen ett möte där frågan diskuterades. Förvaltningen har ännu inte bestämt hur man ska gå vidare – om bullermätningar ska göras under en längre tid eller om evakueringslägenheter ska ordnas.

– Vi utreder det här och försöker jobba så snabbt som möjligt.

Flera grannar i området som hade velat ha evakueringslägenheter vill ha en ekonomisk kompensation med 50 procent av hyran.

Men den frågan tar inte miljöförvaltningen ställning till.

– Vi tittar bara på hälsoaspekter, om man vill ha hyresreduktion får man begära det via Hyresgästföreningen, säger Emma Engström.

Lars Johansson på Bonnier fastigheter förstår att grannarna är trötta på oljudet.

– Men vissa saker går inte att göra under Naturvårdsverkets riktvärden. Vi gör sådana arbeten under två timmar mitt på dagen.

Bonnier fastigheter har nu satt upp instrument som mäter ljudet var femte minut.