Hörselskadad nekades skolplats

Gubbängen Skolinspektionen hävdar i ett föreläggande att Internationella engelska skolan i Gubbängen har brutit mot skollagens regler om mottagande av elever. Detta efter att en hörselskadad elev två veckor in på en termin nekats att fortsätta på skolan.

Föräldrar till pojken anmälde skolan, som hävdade att pojken bara gått i skolan på prov.

Så kan man inte göra enligt Skolinspektionen, som nu kräver att skolan ska vidta åtgärder så att lagen följs.