Nya Horsstensleden för jättefartyg får kritik

Nya leden ska locka stora fartyg.
Nya leden ska locka stora fartyg.
Här ska Horsstensleden gå.
Här kan leden komma att gå.
Allt fler kritiska röster höjs mot byggandet av Horsstensleden. För att farleden ska bli möjlig måste flera ton berg i skärgården sprängas bort. På mindre än två veckor har över 1 500 remissvar kommit in till regeringen.

Den nya leden väntas locka fler internationella och stora kryssningsfartyg att angöra Stockholm.

Men för att den ska bli möjlig vill Trafikverket spränga bort två miljoner ton berg, sten och kobbar i skärgården. Detta enligt kampanjen Stoppa Horsstensleden.

– Det är inte bara miljömässigt förkastligt, kortsiktigheten för den ekonomiska vinningens skull är direkt provocerande, säger Johan Hernmarck, initiativtagare till kampanjen. 

I en miljökonsekvensbeskrivning gjord av sjöfartsverket 2008 slås det fast att berg kommer behöva sprängas om Horstensleden ska anläggas. 

Snabbare väg ska leda till färre utsläpp

Horsstensleden, är tänkt att leda färjetrafiken söderifrån via Horsstensfjärden, norr om Sandhamn, in till Stockholm. Den totala projektkostnaden är beräknad till 500 miljoner kronor.

Anledningen till den nya leden är att befintliga leder orsakar erosion på stränderna. Men också att Horsstensleden är en snabbare väg som skulle leda till mindre utsläpp.

Det riskerar att förstöra den världsunika miljön i Stockholms skärgård för alltid.

Planerna, som är långt ifrån nya, stoppades tidigare av Värmdö kommun.

– Det här är ju en het potatis och något som fanns på förslag redan på 1980-talet. På den tiden kunde kommunerna lägga in sitt veto och förslaget stoppades av Värmdö kommun, sa naturgeografen Lars Granath i en intervju till Mitt i förra året. 

Även Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande, har sagt att bygget sker på bekostnad av Värmdös skärgård.

”Lägg ner planerna en gång för alla”

Johan Hernmarck.

Johan Hernmarck.

Förslaget är nu ute på remiss och fram till den 30 november har allmänheten möjlighet att skicka in remissvar till Regeringen.

På mindre än två veckor har över 1 500 remissvar kommit in. Johan Hernmarck hoppas att det får projektet att stoppas.

– Det riskerar att förstöra den världsunika miljön i Stockholms skärgård för alltid. Ytterskärgården borde vara ett världsarv, säger han.