Hösten på ingång – Vallentunabon har ångest som Medelsvensson

Ångest, ängslan och oro drabbar flest kvinnor i Stockholms län.
Ångest, ängslan och oro drabbar flest kvinnor i Stockholms län.
Att ha ångest är vanligt.

Hur mycket vi än försöker förneka det så är det ett faktum – hösten är snart här och annalkande mörker, skolstart eller återgång till arbetet kan alltid ge upphov till viss ångest.

I Stockholm län upplever 37 procent av befolkningen någon form av ångest, oro eller ängslan. Siffran är den högsta i hela Sverige. Det framgår av statistik från Folkhälsomyndigheten från 2018.

Men skillnaden är stor mellan könen. I länet upplever 45 procent av kvinnorna lätta eller svåra besvär av ångest, oro eller ängslan. Bland männen är det 30 procent.

De ”värsta” kommunerna

Det finns även vissa skillnader mellan kommunerna i länet. Vallentuna ligger i Folkhälsomyndighetens statistik under länssnittet och placerar sig snarare på medelvärdet för riket. Men i sex kommuner upplever hälften eller fler av kvinnorna ångest. Grannkommunen Upplands Väsby sticker ut med 59 procent.

I samma kommuner har också en större andel män – jämfört med länssnittet – ångest. I Upplands Väsby och Stockholms stad är 35 procent av männen drabbade.

De ligger under snittet

I andra Stockholmskommuner är andelen drabbade av symtomen lägre. I exempelvis Vaxholm och Sollentuna är mindre än var fjärde man drabbad. I Lidingö kommun och i Norrtälje har fyra av tio kvinnor ångest, minst i hela länet.

Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, säger att skillnaderna i psykiskt mående bland invånarna i de olika kommunerna är relativt små:

– När jag tittar på siffrorna för olika kommuner skiljer de sig visserligen åt men det är inte statistiskt säkerställda skillnader, förutom för kommunerna som ligger allra högst respektive allra lägst på listan, där kan man se en skillnad.

Socioekonomisk utsatthet

– Ångest och oro är så pass vanligt bland befolkningen, När det handlar om lättare psykiska besvär ser vi inte så stora skillnader men det är vanligare bland de som är arbetslösa, har lägre utbildning, ekonomiska problem eller andra riskfaktorer. Vissa av faktorerna är vanligare i vissa kommuner. Men skillnaderna kan också vara stora inom kommunerna.

Samtidigt säger sig 71 procent av befolkningen ha ett ”gott psykiskt välbefinnande” och 36 procent uppgav att det var mycket gott. Den lägsta andelen som tyckte sig ha ett gott psykiskt välbefinnande fanns bland unga kvinnor, där det låg på 67 procent. I den gruppen var andelen som ansåg att deras psykiska välbefinnande var nedsatt följaktligen högst – hela 33 procent.

I Vallentuna uppgav 16 procent av invånarna att deras psykiska hälsa var nedsatt, en procentenhet under rikssnittet på 17 procent.

Fakta

Ångesten i din kommun

Andel invånare med lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest:

Botkyrka

Kvinnor: 42 %

Män: 31 %

Danderyd

Kvinnor: 47 %

Män: 27 %

Ekerö

Kvinnor: 43 %

Män: 34 %

Haninge

Kvinnor: 50 %

Män: 25 %

Huddinge

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Järfälla

Kvinnor: 44 %

Män: 30 %

Lidingö

Kvinnor: 41 % 

Män: 27 %

Nacka

Kvinnor 44 %

Män 32 %

Norrtälje

Kvinnor: 41 %

Män: 34 %

Nykvarn

Kvinnor: 43 %

Män: 27 %

Nynäshamn

Kvinnor: 47 %

Män: 31 %

Salem

Kvinnor: 44 %

Män: 37 %

Sigtuna

Kvinnor: 44 %

Män: 26 %

Solna

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Sollentuna

Kvinnor: 49 %

Män: 23 %

Stockholm

Kvinnor: 50 %

Män: 35 %

Sundbyberg

Kvinnor: 53 %

Män: 33 %

Södertälje

Kvinnor: 43 %

Män: 29 %

Tyresö

Kvinnor: 45 %

Män: 29 %

Täby

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Upplands Väsby

Kvinnor: 59 %

Män: 35 %

Upplands-Bro

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Vallentuna

Kvinnor: 42 %

Män: 28 %

Vaxholm

Kvinnor: 42 %

Män: 25 %

Värmdö

Kvinnor: 49 %

Män: 30 %

Österåker

Kvinnor: 48 %

Män: 31 %


Totalt:

Stockholms län

Kvinnor: 45 %

Män: 30 %

Riket

Kvinnor: 42 %

Män: 29 %

Källa: Folkhälsomyndigheten