Höstens fallfrukt blir till biogödsel

Ruttna och maskätna äpplen i trädgården?

Dem kan du lämna vid Sätra återvinningscentral.

Äpplena omvandlas sedan till miljövänligt fordonsbränsle.

Sedan drygt ett år tillbaka kan du lämna in fallfrukt vid Sätra återvinningscentral. Därifrån körs frukten till en avfallsstation där den omvandlas till biogas.

– Det känns bra att fallfrukt som inte går att äta används på bästa sätt och blir nyttig biogas. Vi funderade på hur vi på bästa sätt kunde behandla allt avfall för att nyttja resurserna så bra som möjligt. Det bästa sättet är om du kan återbruka det, säger Peter Nyström, chef för återvinningscentraler och farligt avfall på Stockholm Vatten.

Varje kilo fallfrukt du lämnar in till Sätra återvinningscentral ger tillräckligt med biogas för att köra en kilometer med en biogasbil.

I rötningsprocessen bildas även biogödsel som används på åkrar som miljövänlig gödning.

– I det stora perspektivet kan vi lära oss att konsumera mindre och tänka efter vad vi köper. Det handlar mycket om att vända på perspektiven. Först och främst ska du plocka bort det återbrukbara innan det över huvud taget blir avfall, säger Peter Nyström.

Under förra året omvandlades 23 ton fallfrukt från Sätra återvinningscentral till biogasprodukter. Oktober är den månad då flest människor lämnar in fallfrukt.

Även Lövsta, Östberga, Bromma och Trädgårds återvinningscentral tar emot fallfukt.

Det känns bra att fallfrukt som inte har något värde blir nyttig biogas.