ANNONS

Höstens första fullmäktige – här är ärendena

Klubba
På måndag klubbas ett antal beslut i Lidingös kommunfullmäktige.
Nu drar det ihop sig till höstens första kommunfullmäktige.
Här listar vi några av sakerna som det ska beslutas om.
ANNONS

Hyrestak i Lidingö Bostäder

Ett ägardirektiv till Lidingö Bostäder AB att bolaget ska stäva efter låga hyror. Det efterfrågar Vänsterpartiet på Lidingö i en interpellation till fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman (M) svarar att det finns mer ”träffsäkra” sätt att stötta ekonomiskt svaga hushåll. Exempelvis genom bostadsbidrag eller arbetsmarknadsinsatser.

Ett generellt strävande efter låga hyror skulle snedvrida konkurrensen skriver hon också.

Står majoriteten enad bakom centrumförslaget?

Det undrar oppositionspartiet Liberalerna i en interpellation. Samråd för detaljplanen om centrumombyggnaden avslutades 8 september.

Nja, är svaret från Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman (M).

”Det är dags att lyssna på vad Lidingöborna anser om hur det framtida centrumet ska utformas. Majoriteten välkomnar att Lidingöborna inkommer med synpunkter på samrådsförslaget. En av tankarna med samråd är just möjligheten att det kommer fram förslag och synpunkter från Lidingöborna som kan inarbetas under planprocessen”.

Trafiksituationen på Näset

ANNONS

Återställ busshållplatserna på Källängsvägen vid Södra Kungsvägen till fickhållplatser för att minska köerna. Det föreslår i en motion från Centerpartiet. Enligt interpellationen skulle det också säkra att utryckningsfordon kom fram utan hinder på Södra Kungsvägen.

De vill också ha farthinder på Källängsvägen och Norra Kungsvägen samt att kantparkeringen längs Källängsvägen återställs.

Trafikkontoret har fått svara på interpellationen. De hävdar att köer och framkomlighet inte är ett problem på Källängsvägen och Södra Kungsvägen på grund av bussarna. De ser inte heller behov av farthinder. Hastigheter är inte ett problem här, menar de.

Däremot kommer de att åtgärda parkeringssituationen i området genom att öka parkeringstiderna, göra försök med boendeparkering och frigöra för mer parkeringsyta på Illerbacken.

Lilla Lidingöbron

Kommunfullmäktige väntas klubba igenom genomförandeavtalet med Stockholms läns landsting om Lilla Lidingöbron. Staden ska bygga bron med gång- och cykelbana. Stockholms läns landsting bygger dubbelspår och signalanläggning.

Sju meters segelfri höjd ska det vara under bron.

Flexiskola i Dalénum

Det motionerar Centerparitet om. De vill se en skola i området som lätt kan göras om för olika åldersgrupper eller andra aktiviteter. Ett växande antal gymnasielever behöver lokaler och att bygga ut Hersby gymnasium vore inte bra, anser de. Kunskapsgalleriet i Nacka och Messingen i Upplands Väsby är byggnader som fungerar som motionens vision.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. I en av de tänkta lokalerna finns nämligen planer att utreda ett simhallsbygge. Kommunstyrelsen vill bygga förskola i Dalénum.

Staden köper aktier

Lidingö stad ska köpa fem  aktier i Inera AB för 42 500 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att detta klubbas igenom. Företaget Inera utvecklar lösningar för digitalisering i kommuner, landsting och regioner. Syftet med aktieköpet är att göra det lättare för staden att använda företagets digitala tjänster. Det ger också möjlighet att påverka tjänsterna.

Hela fullmäktigemötet websänds. 

 

 

 

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Lidingö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.