ANNONS

Enkät: Här är höstens hetaste frågor för partierna i Solna

I kväll är det åter dags för fullmäktigesammanträde i Solna efter sommaruppehållet.
I kväll är det åter dags för fullmäktigesammanträde i Solna efter sommaruppehållet.
Det är lokalpolitisk vardag igen efter hösten – Mitt i har frågat partierna vilka frågor de kommer att prioritera i höst
ANNONS

Sommaren är över och klockan 18 i kväll tar politikerna åter plats i fullmäktige för höstens första sammanträde. Mitt i har låtit partierna i Solna ge svar på vilka frågor de prioriterar att driva i höst.

Moderaterna:

 • Säkra finansieringen av stora infrastrukturprojekt som Mälarbanan.
 • Upprätthåll arbetslinjen genom Solnamodellen med fokus på fortsatt minskat utanförskap.
 • Tryggare stadsmiljö där vi utvecklar Solna så att hänsyn tas till trivsel och trevliga boendemiljöer med tillgång till grönområden och vatten.

Liberalerna

 • Skolan – skolresultaten börjar nu vända uppåt och vi ska fortsätta arbetet med att förbättra kunskaperna.
 • Meningsfull fritid för barn och ungdomar – vi tar en annan riktning för fritidsverksamheten och satsar mer på det förebyggande arbetet.
 • Satsningar i en växande stad – vi har flera stora pågående projekt på gång där vi i höst tar betydelsefulla steg framåt. Till exempel nya skolor i Bagartorp och i Huvudsta, samt en ny simhall i Frösunda och en ny idrottsplats i Järvastaden.

Vänsterpartiet

 • Klimatet. Vi har lagt rekordmånga klimat-initiativ i kommunfullmäktige under våren och kommer att fortsätta arbeta för att Solna ska bli mer hållbart.
 • Barn och unga. Vi vill att alla barn och ungdomar i Solna ska ha en trygg skolgång och en meningsfull och rolig fritid oavsett var i kommunen de bor.
 • Stadsplanering. Solna behöver fler bostäder, inte fler kontor. Vi fokuserar på hyresrätter. Vänsterpartiet sätter vanligt folks intressen framför företagens!

Miljöpartiet

 • Klimat. Under hösten färdigställs Solnas första klimatstrategi. Miljöpartiet kommer att se till att det blir ett avstamp för ett strukturerat och målinriktat klimatarbete.
 • Vatten. Solnas sjöar behöver bli renare. Vi kommer bevaka att takten hålls i arbetet för att uppnå EU:s vattendirektiv.
 • Luft. Biltrafiken gör att luften i Solna är en fara för hälsan. Vi vill vidta konkreta åtgärder för att förbättra luften på de mest drabbade gatorna

Kristdemokraterna

 • Minska barngrupperna i förskolorna. Vi har tydliga skrivningar om det i regeringsprogrammet och det är en prioriterad fråga.
 • Solnaborna ska kunna bo kvar i Solna också när de blir äldre. Därför fortsätter vi med att planera och bygga fler äldreboenden och trygghetsboenden.
 • Arbeta för att Solna fortsatt ska vara en trygg kommun. Här ska kriminaliteten aldrig få fäste.  Staden ska under hösten fortsätta stödja den ideella föreningen som bemannar grannstödsbilen, så att den kommer igång ordentligt.

Solna behöver bygga hyresrätter med rimliga hyror så att vi möter behovet av bostäder för alla.

Socialdemokraterna:

 • Riv inte Tallbackaskola och lägg inte ned högstadiet i Bergshamraskolan. Nya skolan i Huvudsta som ska byggas på en före detta bensinmackstomt med dålig utemiljö är feltänkt. Att stänga högstadiet i Bergshamra och åter skapa oro bland barn och föräldrar är en dålig skolpolitik.
 • Solna behöver bygga hyresrätter med rimliga hyror så att vi möter behovet av bostäder för alla.
 • Stoppa kontorsbygget i EKO-parken. Planerna på att bygga ett kontorshus motsvarande nästan tre Hötorgsskrapor inne i Kungliga nationalstadsparken är ett rejält ingrepp i natur- och kulturmiljö som vi tidigare sagt oss vilja värna.

Centerpartiet

ANNONS
 • Stärkt förskola och skola. Stora förändringar har på senare tid skett i skolan och förskolan samtidigt som fler barnfamiljer söker sig till Solna. Det behöver vi möta i form av arbetssätt och resurser som exempelvis personal och lokaler.
 • Fortsatta lokalrenoveringar. Det systematiska arbetet med att ge våra skollokaler, förskolor och andra offentliga lokaler välbehövligt underhåll behöver fortsätta.
 • Åtgärda vattenkvaliteten. Solna har antagit både en dagvattenstrategi och åtgärdsplaner för att minska föroreningarna i bland annat Brunnsviken och Ulvsundasjön. Nu påbörjas arbetet med att bygga reningsdammar och andra åtgärder för att minska övergödningen och rena våra vattenförekomster.

Sverigedemokraterna

 • Skolan. Bättre studieresultat och bevara Solnas skolor. Renovera och bevara Tallbackaskolan. Vi ser gärna fler mindre skolor i Solna än att dessa avvecklas och ersätts med tex. en ny storskola i Huvudsta.
 • Nybyggnation och prioritering av Solnas ungdomar i bostadskön. Vi vill till skillnad från övriga partier dämpa byggtakten i kommunen, bevara Solnas grönområden då Solna redan idag är väl så tätbebyggt. Vi vill sänka åldersgränsen för att ställa sig i bostadskö för Solnas ungdomar.
 • Tiggerifrågan. Vi inväntar svar på vår motion från i maoch vi hoppas på att vi kan få till en lösning likt andra kommuner i Stockholms län.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.