ANNONS

Här är höstens och vårens planerade vägbyggen

Flera vägarbeten start i höst, bland annat en breddad gång- och cykelväg på Värmdöleden
Flera vägarbeten start i höst, bland annat en breddad gång- och cykelväg på Värmdöleden
Ny infart till köpkvarter. En breddad gång- och cykelväg. En ny bro. Det senare bygget är dock försenat med minst ett halvår.
Flera vägarbeten är på gång i Nacka under hösten och våren.
ANNONS

Infarten till Sickla köpkvarter ska byggas om för att minska köerna mellan Södra länken och Sickla köpkvarter. Utbyggnaden är planerad att starta i höst.

Gång- och cykelbanan på Värmdövägen byggs om och blir dubbelriktad. Ombyggnaden görs mellan Talluddsvägen och Kanholmsvägen. Gång- och cyklebanan blir dubbelriktad och bredare.

Brobygget försenat

Under hösten var tanken att Trafikverket skulle börja bygga den nya Skurubron. På grund av överklaganden väntas brobygget komma i gång på allvar först i vår, enligt Trafikverket. Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnaden av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron.

Brobygget kommer att påverka gång- cykel-, och biltrafiken.

– En påverkan kommer alltid att ske, dock ska alla vägar hållas öppna men det blir trängre körfält, smalare körfält, vägrenar blir smalare eller försvinner, säger Fredrik Fogel, delprojektledare på Trafikverket:

Gångvägen på ena sidan bron kommer senare i projektet att behöva stängas av.

Räknar ni med köbildning?

– Ja, det är klart vi tror på köbildning eftersom det är köer redan i dag. Men vi tror inte att det kommer att påverka rusningstrafiken, då är det redan köer. Däremot får man räkna med något längre köer kvällar och nätter.

Hastigheten över bron kommer att sänkas från 70 till 60 kilometer i timmen.

Märks av även på andra vägar

Även trafikanter på vägarna i närområdet runt bron kommer att märka av brobygget i form av byggtrafik och omläggning av vilka vägar gång- och cykeltrafikanter liksom bilister kan ta.

ANNONS

– Vi ska självklart försöka informera så mycket vi kan, men kan uppstå situationer på ett bygge, kan leda till att man tillfälligt måste stänga av ett körfält,

Information om planerade avstängningar av vägar kommer att finnas på www.trafikverket.se/skurubron.

Den nya bron ska stå klar 2021.