Hot och våld blir allt vanligare på jobbet

Våldet på kommunens arbetsplatser ökar.

Nyligen åtalades en man för att ha hotat en socialsekreterare till livet. Två andra män står också åtalade för liknande typ av våld och hot.

”Jag ska döda dig, din jävel”, ska klienten ha sagt till kvinnan i en av socialkontorets lokaler i augusti 2011. Mannen är nu åtalad för hot mot tjänsteman.

Våld på kommunens arbetsplatser har ökat de senaste åren. År 2010 rapporterades nio fall. Förra året var siffran 18 och i år har hittills 16 kommunanställda på något sätt blivit skadade på jobbet av en annan person.

Detta är vanligast på kommunens olika boenden.

– De personer som vi ger stöd och hjälp till förstår för det mesta inte att de utsätter personalen för hot och våld, säger HR-konsulten Seija Snaula-Söderqvist.

Det handlar oftast om olyckor, men ibland även om misshandel och hot med uppsåt.

– Skador orsakade i samband med hot- och våldssituationer är den mest inrapporterade arbetsskadan i kommunen, säger Seija Snaula-Söderqvist.

Det finns förebyggande rutiner som gäller för alla kommunens arbetsplatser. En händelse följs också alltid av en utredning.

För ett år sedan blev en socialsekreterare misshandlad. En berusad man kom in på öppenvårdsmottagningen för att fråga om sin bostadssituation. När socialsekreteraren gav honom ett negativt besked gick mannen till attack. Han slog mot handläggarens ansikte med knuten näve och sparkade honom på ben och mage.

När polisen kom dit hade gärningsmannen redan hunnit därifrån. Senare samma dag blev mannen omhändertagen av en annan polispatrull enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Nyligen åtalades han för våld mot tjänsteman.

Socialsekreteraren vill själv inte prata om händelsen och hänvisar till sin tystnadsplikt, men han säger att det är vanligt med hot inom socialtjänsten.

– Ofta är det per telefon, men ibland också vid besök. Det är oftast kopplat till knepiga situationer när klienterna kommer i kläm.

Socialsekreteraren upplever att hot och våld blivit allt vanligare i takt med att bostadsbristen ökat och att fler behöver försörjningsstöd.

– Vi hamnar i fler avslagssituationer och på så sätt ökar också riskerna.

En rättegång ska även hållas mot en tredje man som åtalats för att ha misshandlat och hotat personer anställda av socialkontoret.

Det hände på en fest på Ingarö förra året, då Polarna Värmdö var på plats för att arbeta drog- och brottsförebyggande.

Den åtalade mannen ska ha slagit ett knytnävslag i bröstet på en av polarna, dödshotat en andra och hotat en tredje med att säga att han skulle slänga henne i sjön.

Vi hamnar i fler avslagssituationer och på så sätt ökar också riskerna.socialsekreterare