Min lokala hjälte

Hot och våld på Nackahemmet

NACKA Arbetsmiljöverket riktar efter en inspektion hård kritik mot Nackahemmets verksamhet. Nu har ledningen fram till mitten av maj på sig att meddela myndigheten hur de har åtgärdat felen.

Nackahemmet kritiseras för att inte ha gjort ordentliga uppföljningar av de anställdas arbetsförhållanden.

Hemmets anställda anses också sakna tillräckliga kunskaper om demenssjukdomar och utsätts ofta för både hot och våld.