Hot om vite för kommunens särskola

Kommunen hotas med miljonvite.
Kommunen hotas med miljonvite.
Grundsärskolan i Täby har allvarliga brister.

Det anser Skolinspektionen som nu hotar med vite på en halv miljon kronor.

Enligt beslutet kan elever ha blivit felaktigt placerade i särskolan.

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Täby kommun. Anledningen är att grundsärskolan uppges ha flera allvarliga brister i sin verksamhet.

Enligt Skolinspektionen är handläggningen undermålig inför att elever ska börja på skolan. Utredningar som görs på eleverna är för det mesta ofullständiga, vilket kan ha medfört att flera elever hamnat i särskolan trots att de egentligen inte skulle vara där.

Och det finns mer kritik. Enligt Skolinspektionens föreläggande har många elever inte haft tillgång till alla delar av elevhälsan. Någon kurator finns inte på skolan.

Skolan har heller inte kunnat ge ungdomarna stöd inför val av framtida utbildning och yrkesliv. Dessutom finns brister i kommunens arbete med att följa upp verksamheten och göra förbättringar, enligt föreläggandet.

Skolinspektionen skriver att de ser allvarligt på situationen och kräver att felen ska ha rättats till innan den 15 juni. Annars hotar vite med 500 000 kronor.

Camilla Ifvarsson (L) är ordförande i barn- och grundskolenämnden. Hon håller med om att det är allvarlig kritik.

– Det är oacceptabla brister som ska åtgärdas. Att Skolinspektionen uppmärksammat oss på det är bra så att vi kan vidta åtgärder snabbt.

Hur har det blivit så här?

– Det är det vi måste gå in och ta reda på så att de här felen inte kan uppstå igen.

Kan elever ha hamnat i särskolan felaktigt?

– Vi måste gå vidare med den frågan och jag har tyvärr inte mer information om det just nu. Det ska självklart inte få finnas risk att man mottas i särskolan på fel grunder utan det ska vara säkra rutiner.