6

barn går det i snitt per heltidsanställd personal i förskolan i Väsby. Bara 23 kommuner i landet har fler barn per anställd. Minst barn per anställd är det i Arvidsjaur, 4,6 barn.