Hotad bollplan kan bli kvar under tält

Tjänstemännen ville flytta bollplanen i Bellevue. Men nu verkar politikerna köra över dem.

Planen kan också få ett tält så att ­säsongen förlängs.

När Bellevueparken rustas upp vill staden att den ska bli en engelsk park igen och att den så kallade Norra pelousen ska återskapas. Då finns det inte plats för en intensivt utnyttjad bollplan.

Så sent som i mars föreslogs att bollplanen flyttas till Sveaplans gamla funkisbyggnad. Eftersom det är så ont om idrottsytor för barn och unga på Norrmalm vill därför Jan Valeskog, S-ledamot i stadsdelsnämnden, att staden bygger ett tält över den nya planen. Då skulle man åtminstone förlänga säsongen för stadsdelens fotbollssugna barn.

– Vi vill ju inte att de bara ska sitta vid sina datorer. Och fotboll är ju den största idrotten, i alla fall bland pojkar, säger han.

Men förslaget väckte litet gehör. Just nu kastar utbildningsförvaltningen lystna blickar på Sveaplan, som vill använda den som grundskola för de barn som flyttar in i Hagastaden. Då behövs tomten som skolgård. Och Norrmalms stadsdelsförvaltning påpekar att Sveaplan är blåklassad och att ett fotbollstält därför inte skulle passa där.

Så Jan Valeskogs motion fick nobben i stadsdelsnämnden och frågan är nu var Norrtulls sportklubb och Bellevue BK ska ta vägen om planen flyttas.

– Det undrar vi också, säger idrottsplanerare Jan Sågström på idrottsförvaltningen. Vi vet ju att den behövs där den är, särskilt som bostadsexploateringen ser ut i närheten. Det är ju jättemycket parkområden i hela Haga så för mig är det obegripligt att just de här kvadratmetrarna ska vara så viktiga.

Är det inte ni på idrottsförvaltningen som ska försvara barnens möjligheter till lek och idrott?

– Det är väl egentligen alla förvaltningar som ska ta det ansvaret.

Men det verkar inte som att man gör det?

– Nej, det ser så ut. Och det går stick i stäv med stadens mål att alla ska få röra på sig.

Idrottsborgarrådet Regina Kevius, (M), kommer i praktiken att avgöra frågan. Trots att tjänstemännen är negativa är hon beredd att både att gå emot dem och göra gemensam sak med Jan Valeskog.

– Idrottsnämnden är positiva till tält eftersom det gör att barn och unga kan spela fotboll under vintern. Tältet på Hjorthagens IP finansierades av Djurgårdens IF. Så vi vill diskutera frågan om tält med föreningarna som använder Bellevue i dag.

Fakta

Beslut tidigast i höst

Frågan om Bellevues bollplan ligger ute på remiss fram till den 19 juni. Berörda förvaltningar filar på de svar som de ska skicka in till stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

Hennes rotel formulerar sedan en ståndpunkt och frågan landar i fullmäktige tidigast i höst.