ANNONS

Hotad salamander tillbaka i Judarn

Ingen hade sett vattensalamandern i Judarskogen på 15 år.

Nu är den tillbaka, mycket tack vare eleverna på Olovlundsskolan.
ANNONS

Nu lever den större vattensalamandern i Judarskogen igen – ett projekt som påbörjades redan 2007 när en specialdamm byggdes just för det här ändamålet.

För första gången någonsin i Sverige har man lyckats låna vuxna salamandrar från en plats och låtit dem yngla av sig på en annan där de varit försvunna.

– Varje gång en art försvinner är det en förlust för ekosystemet, och för oss som bor i det, säger ekologen Martina Kiibus som på uppdrag av länsstyrelsen och Stockholms stad varit projektledare för att vattensalamandern ska flytta tillbaka till skogen.

För ett par år sedan engagerade hon elever vid Olovslundskolan att på sin lunchrast samla in de vattensalamandrar som hamnat i en uttorkad plaskdamm på vägen mot sitt egentliga mål, lekvattnet i Olovslundsammen där de fortfarande frodas.

Därifrån transporterade Marina Kiibus dem till dammen i Judarskogen där de fick yngla av sig.

För att de inte skulle rymma tillbaka till sitt hem i Olovslundsdammen satte man upp staket runt dammen, och projektet gick mycket bättre än väntat.

– Vattensalamandrarna har höga krav på sin livsmiljö och har svårt att sprida sig till nya områden. Nu kan vi se att vi har två generationer som är präglade på Judarskogen, och förhoppningsvis kommer de att fortsätta trivas och föröka sig, säger Martina Kiibus.

Judarskogens naturreservat tillhör EU: s nätverk av skyddade områden och det var vattensalamandern som från början var främsta anledningen till att området blev skyddat i juli 2000.

ANNONS
Fakta

Jagar på natten

Vattensalamandern är ett groddjur med liten svans, påminner om en liten drake.

Den blir 11-17 centimeter lång och är bara aktiv på natten då den jagar insekter.

Ligger nu i dvala och vaknar upp i vår då den tar sig till dammen.

Arten är fridlyst och det största hotet är att deras boendemiljö blir granodlingar eller åkermark.

Källa: Länsstyrelsen