Ingen vindkraft på Järvafältet

Järva Det planerade vindkraftverket inom projektet Hållbara Järva, som skulle stå färdigt 2014 och försörja Svenska bostäders fastigheter i Järva med förnybar el, blir inte av.

Två platser i Igelbäckens kulturreservat har studerats. Den första, mellan Kymlingelänken och Hjulstavägen, var för nära Bromma flygplats. Den andra, vid Eggeby gård, skulle störa kulturbygden i reservatet.

– Det är synd att det inte blir av, säger Lisa Enarsson, projektledare.