Hotbilden stoppar nytt flyktingboende

Kommunen letar efter en ny lokal för att ordna flyktingboende, då hotbilden mot Smedby skola anses för hög.
Kommunen letar efter en ny lokal för att ordna flyktingboende, då hotbilden mot Smedby skola anses för hög.
Nedlagda Smedby skola skulle användas till evakueringsboende för 50–75 flyktingar. Men förra veckan kastade någon in en brandbomb i lokalerna.

Nu backar kommunen och letar en ny plats.

Kommunen vill fortfarande öppna ett boende för att kunna ta emot flyktingar som behöver tak över huvudet, men efter händelserna natten till i onsdags anser man inte längre att Smedby skola är rätt val av lokal.

Enligt polisen ska någon ha kastat in vad som bedömts vara en hemmagjord brandbomb i lokalen. Ingen brand ska dock ha startat.Dessutom krossades rutor.

– Det som hänt är fruktansvärt allvarligt. Vi har nu gjort en samlad bedömning av hotbilden som finns runt om i Sverige, med attentaten som eskalerat, och kommit fram till att vi behöver en annan lokal, säger kommundirektören Hillevi Engström.

Man kan få en känsla av att de som gjort detta vinner nu?

– Så ska man inte se det. Vi står fast vid att vi ska försöka ordna ett tillfälligt boende för flyktingar, det är inget beslut som någon kan påverka genom att göra brottsliga angrepp. Men så klart tar vi oron från de kringboende och dem som verkar i skolan på allvar. Och säkerheten är viktig.

Sedan skolan lades ner har byggnaden använts av fritids, specialskola, Sverigefinska skolan och äldre.

Kommunen inventerar nu de lokaler som finns för att hitta nya som kan bli evakueringsboenden.

– Vår ambition är att inte andra verksamheter ska påverkas eller behöva flytta på sig. Här på skolan fanns tomma lokaler, sanitet och möjlighet att få lagad mat och sätta in tvättmaskiner. Men vi jobbar nu på att hitta alternativ, säger Hillevi Engström.

Kommer man bevaka de nya lokalerna?

– Det är en fråga för polisen. På de flesta ställen i Sverige fungerar det också bra med samhällen som sluter upp kring boendena. Jag hoppas att den goda vilja som finns även här i kommunen kommer att fortsätta.

tel