hotell får två nya ­våningar

City Hotellet Scandic plaza vid Brunkebergstorg bakom kulturhuset ska få två extra hotellvåningar. I alla fall om de planer går i lås som på torsdag tas upp på stadsbyggnadsnämndens möte.

Planerna innebär också bättre beslysning av hotellområdet för att göra det lite undanskymda läget till en trevligare plats.