Min lokala hjälte

Hotell i Älvsjö kan få 16 våningar

Ett 16 våningar högt hotell kan bli verklighet i Älvsjö centrum. Exploateringskontoret föreslår nämligen att företaget Botrygg ges en markanvisning för hotellet.

– Det finns en stor efterfrågan på hotell i området, säger Adam Cocozza. projektchef vid Botrygg till Fastighetsvärlden.

Förslaget gäller kvarteret mitt emot Stockholmsmässan på andra sidan järnvägen. Tanken är att den nya hotellskrapan ska markera entrén till Älvsjö och samspela med de kvarter som nu byggs.

Kommunens tidigare vision var att bygga bostäder i kvarteret, men det är inte möjligt på grund av risker och buller från järnvägen och Götalandsvägen.