Hotell kan byggas i Norrviken

En fastighetsägare i Norrviken vill bygga ett lägenhetshotell med 17 lägenheter nära Norrvikens centrum.

I den aktuella fastigheten, som ligger på Skolvägen i Norrviken, finns idag en bilverkstad på bottenplanet.

Själva lägenheterna är tänkta att byggas på andra våningen.

Kommunledningskontoret ser positivt på ett skapa lägenheter i ett läge nära pendeltåget och föreslår att detaljplanen ändras.

Imorgon, den 8 juni, tar stadsbyggnadsnämnden beslutet.