Hotell och flyg för två miljoner

Kommunens tjänstemän och politiker lägger allt mindre pengar på flyg och hotell. Men skolverksamheten är ett undantag.
Kommunens tjänstemän och politiker lägger allt mindre pengar på flyg och hotell. Men skolverksamheten är ett undantag.
Täby kommun stod för notan då 24 styrelserepresentanter från fem olika fackförbund träffades.
Täby kommun stod för notan då 24 styrelserepresentanter från fem olika fackförbund träffades.
Kommunens resekostnader har blivit allt lägre. Samtidigt har skolverksamheten tredubblat sin nota.

Tjänstemän och politiker i Täby tillbringar allt mindre tid på hotell och flygplan.

Redovisningen för fjolåret anger att man flugit, övernattat och åkt tåg för drygt 2,1 miljoner kronor.

Det är en minskning med ungefär 600 000 kronor jämfört med 2010.

Men alla följer inte trenden. Verksamheten som omfattas av barn- och grundskolenämnden har i stället ökat sina resekostnader, från 149 000 kronor för fem år sedan till över en halv -miljon i fjol.

Utbildningschefen Patrik Forshage tror att ökningen främst beror på nya satsningar på kompetensutveckling. Många utbildningar görs utanför Täby, menar han.

– Vi har de senaste åren haft ett tydligt fokus på mål och kvalitetsutveckling och då har det här varit nödvändiga investeringar.

Han pekar även på att skollagen ändrats så att alla rektorer numera måste gå det särskilda rektorsprogrammet, vilket också inneburit ökade reskostnader.

En av de större utbetalningarna har gjorts till Clarion hotell Gillet i Uppsala.

Det var för drygt ett år sedan som 24 styrelserepresentanter från fem olika fackförbund konfererade på hotellet.

Men det var inte förbunden själva som bekostade vistelsen som landade på 72 803 kronor. I stället tog Täby kommun hela notan.

Varför bjöd barn- och grundskolenämnden på facklig konferens?

– Vi anser att verksamhetsutveckling görs bäst gemensamt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och det låg till grund för att vi betalade, säger Patrik Forshage.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) säger till Mitt i Täby att han ser kommunens resekostnader som rimliga. Han menar att resorna är en viktig del av att hämta idéer utifrån.

Fakta

Kommunens resepolicy

Telefonmöte och videokonferens ska om möjligt väljas före tjänsteresa.

Resor ska planeras i tid för rabatter och bästa pris.

Tåg väljs före flyg.

Konferens och övernattning görs i normalstandard.

Källa: Täby kommun
Fakta

Så mycket lades på resor och övernattningar

Kommunstyrelsen:

215 800 kr. Flygbiljetter största utgift 94 000 kr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 27 300 kr. Buss och taxi största utgift på 11 700 kr.

Stadsbyggnadsnämnden: 351 000 kr. Tågbiljetter största utgift på 122 300 kr.

Kultur- och fritidsnämnden: 63 500 kr. Buss och taxi största utgift på 34 500 kr.

Socialnämnden: 529 800 kr. Buss och taxi största utgift på 176 300 kr.

Barn- och grundskolenämnden: 518 100 kr. Hotell och logi största utgift på 387 500 kr.

Lantmäterinämnden: 15 700 kr. Hotell och logi utgör hela beloppet.

Gymnasie- och vuxennämnden: 410 300 kr. Flygbiljetter största utgift på 148 100 kr.

Källa: Täby kommun