Hotell planeras på Jämtlandsgatan

Vällingby Fastighetsägaren till Vagnhallen 15 och 16, mellan Bergslagsvägen och Jämtlandsgatan i Vällingby, har ansökt om en detaljplaneändring för att ändra verksamheten från industri till handel, kontor och hotellverksamhet.

Handeln i ÖoB-huset kommer att bli kvar medan hotell och kontor planeras i byggnadens sydvästra del.

Tillbyggnaden ska anpassas till byggnadens 1950-talsidentitet.