Hotellbygge kan prövas igen

Elfvik Ett fastighetsbolag vill bygga hotell bestående av 62 sviter uppdelade på 31 fristående hus nere vid Elfviks strand. Men bygglovsansökan har avslagits av Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd som anser att det inte kan klassas som hotell.

Avslaget har i sin tur överklagats och nu under sommaren har det prövats av högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Den anser att de planerade lägenheterna på 39 kvadratmeter kan utgöra hotellrum, men att ritningarna inte är tillräckligt utförliga. Bygglovsansökan kan kompletteras hos nämnden för att sedan prövas igen, anser domstolen.