L-hotet: vi gör syskonförtur till en valfråga

Per Altenberg (L) vill göra syskonförturen till en valfråga.
Per Altenberg (L) vill göra syskonförturen till en valfråga.
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag om att återinföra syskonförturen i Sollentuna röstades ner av Moderaterna och oppositionen.
Men L har inte gett upp hoppet.
– Vi kommer att driva det här i valrörelsen, säger Per Altenberg (L).

På senaste barn- och ungdomsnämnden la Liberalerna och Kristdemokraterna ett eget förlag om att återinföra syskonförturen i Sollentuna.

Bakgrunden är ett beslut från förvaltningsrätten i Stockholm som i somras slog fast att Sundbybergs återinförande av syskonförtur inte stred mot skollagens närhetsprincip.

– Vi uppfattar att syskonförtur även kan tillämpas i Sollentuna, sa Per Altenberg (L), ledamot i barn- och ungdomsnämnden till Mitt i Sollentuna i augusti 2017.

Det L- och KD-märkta förslaget röstade dock ner av Moderaterna och oppositionen med 7 röster mot 4 på barn- och ungdomsnämnden den 14 november.

Ställningstagandet har bland annat motiverats med att Sollentuna inte har samma geografiska förutsättningar som Sundbyberg, och därmed inte uppfyller kravet på kommunala skolor inom två kilometer i de norra delarna av Sollentuna.

Per Altenberg är besviken över utfallet – men han har inte gett upp hoppet.

– En klar majoritet av länets kommuner har redan syskonförtur. Sollentuna hade det också fram till 2015 utan att någon invände juridiskt mot det, säger han och fortsätter:

– Vi har fått flera samtal från Sollentunabor som upplever att det här är en valfråga, och vi kommer att fortsätta driva det här i valrörelsen nästa år, säger Per Altenberg.