Hötorgsgaraget vittrar sönder

Vägsaltet har fått betongen att vittra sönder och Hötorgsgaraget måste renoveras om kommunen ska kunna garantera säkerheten. Men ännu saknas pengar till en upprustning.

– Vi behöver fixa både bjälklag, ytskikt och ventilation, säger Robert Tjulin chef för teknisk förvaltning på fastighetskontoret. Det är en hyfsat gammal byggnad och den behöver renoveras.

Bilar som kör in i garaget på vintern har med sig vägsalt på däcken. Saltet sprids i garaget och får armeringen att rosta. Då blir bjälklaget sprött och bärigheten försämras.

Bjälklaget är från 1950-talet och alltså över 60 år gammalt. Flera utredningar har redan pekat på att det behöver rustas upp omgående och att bärigheten hela tiden blir sämre.

Ändå finns Hötorgsgaraget inte med bland de investeringar som fått pengar i fastighetskontorets budget utan förvaltningen måste begära extratilldelning om de ska ha råd att göra något åt problemen.

– Det är svårt att säga vad det skulle kosta. Men bjälklag är ganska dyra att byta ut, det är omfattande arbeten. Och vi måste göra provtagningar av hur betongen ser ut.

När en renovering kan börja är alltså oklart. Robert Tjulin vill ändå tona ner riskerna och säger att det inte är farligt att vara i garaget.

– Men betong är inget evighetsmaterial så det blir slitet. Det kan delvis bero på salt men betongkvalitet varierar också.

Hötorgsgaraget sträcker sig under Hötorget och Konsert­huset och man kör ner i det från Beridarebanan vid Filmstaden.

Betong är inget evighetsmaterial så det blir slitet.