ANNONS

(S): Hötorgshallen är inte till salu

S vill inte sälja Hötorgshallen, som M föreslagit.
S vill inte sälja Hötorgshallen, som M föreslagit.
Moderaterna föreslog att staden ska sälja Hötorgshallen.
Socialdemokraterna säger nej.
Försäljningar är inte aktuella, skriver Karin Wanngård (S).
ANNONS

Nyligen föreslog moderaternas Joakim Larsson och Henrik Sjölander i en motion att staden bör sälja Östermalms saluhall och Hötorgshallen.

I motionen skriver de bland annat att saluhallarna har begränsade öppettider, vilket inte motsvarar stadens ambition att skapa mer tillgängliga och levande saluhallar – därför bör hallarna säljas till aktörer som har för avsikt att fortsatt bedriva saluhallsverksamhet.

”Försäljning inte aktuell”

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) tror att det kan bli svårt att hitta långsiktiga aktörer som är villiga att behålla nuvarande verksamhet. Enligt henne är saluhallarnas kostnader för drift, underhåll och investeringar höga i förhållande till den avkastning som privata fastighetsägare normalt kräver.

I ett svar på motionen skriver hon bland annat att saluhallarna har en lång historik, en självklar roll som handels- och mötesplatser, och att i synnerhet Östermalmshallen tillför unika kulturvärden till staden. Wanngård menar att en försäljning skulle innebära att staden för all framtid tappar sitt inflytande och rådighet över hallarna.

”Majoritetens bedömning är att det finns så stora värden i att behålla rådighet över Hötorgshallen och Östermalmshallen att försäljningar inte är aktuella”, skriver Karin Wanngård (S).

ANNONS